Essays about: "tillväxthormon"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word tillväxthormon.

 1. 1. Hormonell påverkan och receptoruttryck i juvertumörer hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Caroline Klemming; [2015]
  Keywords : juvertumör; hund; progesteron; tillväxthormon; IGF; receptorer; canine mammary tumour; dog; progesterone; growth hormone; receptors;

  Abstract : Juvertumörer är de vanligaste tumörerna hos tikar och det finns olika typer av både benigna och maligna juvertumörer. De hormonella fluktuationerna som sker under östralcykeln driver utvecklingen av juvervävnaden och behandling med progestiner (syntetiska ekvivalenter till progesteron) för uppskjutande av löp har kopplats samman med förekomst av juvertumörer, vilket har lett till ett intresse för den hormonella påverkan på juvertumörutvecklingen. READ MORE

 2. 2. Genetiska och epigenetiska samband mellan näringsförsörjning och fertilitet hos mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Stina Hellman; [2013]
  Keywords : Epigenetik; fertilitet; NEB; hullpoäng; leptin; NEFA; BHB; IGF-1; urea;

  Abstract : The dairy cow’s ability to resume estrus after calving and to conceive is affected by their metabolic status after calving. For high yielding cows there is a high risk that the feed intake will not be sufficient to cope with the increased energy demands after calving, and the cow will end up in a state of negative energy balance. READ MORE

 3. 3. Glukosmetabolism och insulinresistens hos hundar

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Caroline Andersson; [2013]
  Keywords : glukosmetabolism; insulinresistens; övervikt; hund; diabetes mellitus; diöstrus; dräktighet;

  Abstract : Den friska hundens metabolism växlar mellan anabolt och katabolt tillstånd beroende på tillgången på näringsämnen. Insulin och glukagon är två viktiga hormon för att blodglukosnivån ska kunna hållas jämn. Onormal glukosmetabolism kan utgöras av insulinresistens och diabetes mellitus. READ MORE

 4. 4. Hormonell påverkan vid uppkomst och utveckling av juvertumörer hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sofia Larsson; [2012]
  Keywords : juvertumör; hormoner; hund; steroider; tillväxthormon; prolaktin; IGF-1; EGF; cancer;

  Abstract : Under puberteten börjar hundens juver att utvecklas. Detta kräver närvaro av ett flertal olika hormoner, exempelvis östrogen, progesteron, prolaktin och tillväxthormon (GH). Men även tillväxtfaktorer så som insulinlik tillväxtfaktor 1 (IGF-1) och epidermal growth factor (EGF) krävs. READ MORE

 5. 5. Tillväxthormon hos friska katter

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emma Eriksson; [2012]
  Keywords : Diabetes; Katt; Tillväxthormon; oralt glukostoleranstest;

  Abstract : Akromegali är en ovanlig sjukdom som innebär en överproduktion av tillväxthormon (GH). Hos katter orsakas den oftast av en hypofystumör. På katt har man oftast diagnostiserat sjukdomen genom att påvisa höga nivåer av GH och/eller Insulin Like Growth Factor-I (IGF-I) i blodet. READ MORE