Essays about: "tillväxtstörning"

Found 2 essays containing the word tillväxtstörning.

 1. 1. Fenotypisk karakterisering av dvärgväxt hos Ragdoll

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Julia Jensen; [2019]
  Keywords : tillväxtstörning; dvärgväxt; ragdoll; förstoppning; efterblivenhet;

  Abstract : Under år 2016 uppmärksammades inom ragdollrasen att ett ökat antal kattungar utvecklade dvärgväxt, förstoppning och mental påverkan. De flesta kattungar avled vid 3-4 månaders ålder på grund av megakolon. READ MORE

 2. 2. Är bor nödvändigt vid skogsgödsling i Sverige?

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Mattias Sundberg; [2010]
  Keywords : Bor; skogsgödsling; tillväxtstörning;

  Abstract : This thesis has been made on behalf of SCA Skog AB to assess the need of boron in Swedishforest fertilization. Boron has been added to Swedish forest fertilizers since the beginning of the1980s. This makes the fertilizers more expensive and therefore has the necessity of boron inSwedish forest fertilization been raised. READ MORE