Essays about: "timmer"

Showing result 1 - 5 of 69 essays containing the word timmer.

 1. 1. Lavspridning på hyggesbrända hyggen

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : David Persson; [2020]
  Keywords : artificiell; lavspridning; hygge; ren; renskötsel; renbete; hyggesbränning;

  Abstract : Den boreala skogen har under mycket lång tid präglats utav bränder. Innan människan började kontrollera skogsbränder var det en naturligt återkommande störning. Idag bekämpas och kontrolleras naturliga skogsbränder av människan för att skydda timmer i skogarna. READ MORE

 2. 2. Privata skogsägares inställning till klenträdsgallring

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : David Bengtsson; [2020]
  Keywords : attityd; skogsbränsle; skogsskötsel; konfliktbestånd; enkätundersökning;

  Abstract : Ökad användning av biobränsle anses betydelsefullt för att nå Sveriges energi- och klimatmål. Från den tillgängliga skogsmarken i Sverige avverkas i princip hela till-växten. Ett sätt att tillvarata mer biomassa är att tillämpa klenträdsgallring, eftersom både klenare stammar och hela trädet ovan stubbe då kan utnyttjas. READ MORE

 3. 3. Vrakersättningens betydelse för grantimmerutbytet

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Jonas Andersson; [2020]
  Keywords : vrak; virkesvärde; timmerutfall;

  Abstract : Denna rapport är upprättad som ett examensarbete i skogsmästarutbildningen på Sveriges lantbruksuniversitet och i samarbete med Holmen Skog, region syd. Syftet är att undersöka om apteringen av grantimmer kan påverkas på grund av vilken ersättning säljaren av virket får betalt för de stockar som inte håller måttet för att klassas som timmer. READ MORE

 4. 4. Kyllagring av grantimmer : ett lagringsförsök

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Viktor Vasell; [2020]
  Keywords : terminallagring; timmer; temperaturmätning; virkeskvalitet;

  Abstract : Lagring av timmer på vedgårdar eller terminaler är en förutsättning för en effektiv råvaruförsörjning till sågverken. För att lagra timmer under längre perioder kan olika metoder användas. READ MORE

 5. 5. Pine production comparison : production potential of Loblolly pine (Pinus taeda) and Slash pine (Pinus elliottii) in the southeastern USA in relation to initial density and forest management

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Åsa Ramberg; [2019]
  Keywords : Loblolly pine; Slash pine; Scots pine; management intensity; planting density;

  Abstract : The southeastern (SE) United States (US) produces more industrial timber than any other region in the world. Pine plantations in the southern US have increased from 1.8 million acres (728,400 ha) in the beginning of the 1950’s to 32 million acres (13 million ha) in the beginning of the 21st century, and cover 17 % of the forest land. READ MORE