Essays about: "timmerbil"

Found 5 essays containing the word timmerbil.

 1. 1. Utvärdering av ett lastredessystem för att effektivisera virkeslogistiken vid avlägg

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Tobias Alm; [2016]
  Keywords : bioenergi; virkeshantering; lastrede; logistik; systemsimulering;

  Abstract : Today's conventional forestry looks for solutions to bring down handling time of the wood from the forest to the industry. For a timber truck is the handling time depended on the following factors: the actual driving time, crane loading and unloading at the industry. READ MORE

 2. 2. Precision vid operatörskalibrerat väglagersystem

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Anders Strandh; [2015]
  Keywords : avlägg; precision; SDC; skotarrapportering; terrängtransport; timmerbil; transportledning; virkestransport; välta;

  Abstract : Transportkostnaderna ökar mer än övriga kostnader i skogsbruket och det är angeläget att sänka dem. För att kunna optimera transporterna krävs god kännedom om virkesvolymerna på respektive avlägg. READ MORE

 3. 3. En jämförande kostnadsstudie mellan ETT-fordonet och konventionella gruppbilar i Norrlands inland

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Jonas Hamner ; [2014]
  Keywords : tunga transporter; tidsstudie; Gille kalkyl; körhastighet; lastbil; timmerbil;

  Abstract : Transportarbetet är en av de tyngsta kostnadsposterna för Svensk skogsbruk, dessutom står dessa transporter för en stor del av näringens koldioxidutsläpp och utsläpp av andra emissioner. Utsläpp som Sverige förbundit sig att minska med 20 % till år 2020. READ MORE

 4. 4. Kartläggning av typfordon för rundvirkestransport vid Holmen Skogs regioner

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Erik Andersson; [2014]
  Keywords : Taravikt ; timmerbil; kranbil; motoreffekt; tankstorlek; komponentsammansättning;

  Abstract : Transportkostanden står idag för stor del av den totala virkesanskaffningskostnaden. Planering och val av fordonsteknik påverkar detta. Holmen Skog är verksamma från Norsjö i norr till Vimmerby i söder, detta leder till stor variation i transportförutsättningar. READ MORE

 5. 5. Ekonomisk värdering av användandet av underbett på timmerbilar

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Anders Magnusson; [2011]
  Keywords : hyvelblad; timmerbil; underbett; timmertransport;

  Abstract : Holmen Skog has in some places in their operation area access to timber trucks with centre mounted scrapers. They make transportation more flexible and reduce reliance on contractors for road maintenance. The trucks with centre mounted scrapers have a higher tare weight, making them less productive and therefore they receive compensation with a 0. READ MORE