Essays about: "timmerklass"

Found 4 essays containing the word timmerklass.

 1. 1. Den ekonomiska konsekvensen av ett effektiviseringsprojekt : fallet förbättrad timmersortering med hjälp av röntgen och 3D-mätram

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Erik Elmkvist; [2012]
  Keywords : Timmersortering; Kvalitet; Multivariat dataanalys; Log sorting; Quality; Multivariate Data Analysis;

  Abstract : För att öka lönsamheten på ett sågverk gäller det att sortera timret rätt från början. En mer precis timmersortering resulterar i ett effektivare flöde genom hela produktionsprocessen. READ MORE

 2. 2. Påverkan på produktivitet och produktionskostnadervid ett minskat antal timmerlängder

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Erik Fälldin; [2009]
  Keywords : sågverk; längdat timmer; produktionsekonomi; flaskhals; timmerklass; täckningsbidrag; linjär programmering; SCA;

  Abstract : Skogsindustrin har i århundraden utgjort en viktig näring, ur såväl sysselsättningssynpunktsom exportsynpunkt, för Sverige. Utvecklingen för sågverk går mot en ökad rationaliseringdär storskalighet anses vara ett krav för överlevnad. READ MORE

 3. 3. Analys av GPS Timber vid Rundviks sågverk

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Rebecka Lindgren; [2009]
  Keywords : Logistik; GPS; Timmerhantering;

  Abstract : Rundviks sågverk investerade vintern 2007 i systemet GPS Timber. Systemet som är GPS-baserat syftar till att underlätta timmerhanteringen och säkerställa att rätt timmerklass läggs i vältorna och på sågbordet. READ MORE

 4. 4. Timmersorteringens inverkan på sågverksekonomin

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Martin Hansson; [2003]
  Keywords : timmersortering; sågverk; ekonomi; sågutbyte; råvaruutnyttjande;

  Abstract : Modern sawmills are using the raw-material and the production-capacity more efficiently today, due to rising raw-material prices and higher production costs. Log sweepness has a negative effect on the sawn yield, for sawmills with straight-sawing. READ MORE