Essays about: "tissue products"

Showing result 1 - 5 of 36 essays containing the words tissue products.

 1. 1. Analysis of headbox structural strength : OptiFlo II TIS 2200

  University essay from

  Author : Niclas Huss; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Valmet is a world leading supplier of tissue machines. In the tissue industry the demand on the machines is high to be able to produce the finest paper for use in products such as toilet paper and napkins. The machine components need to perform to be able to produce a product of consistent quality. READ MORE

 2. 2. Shelf life of fresh-cut fruits and salad leaves treated with Pulsed Electric Field (PEF)

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Chandan Soni; [2019]
  Keywords : PEF; pulsed electric field; reversible electroporation; calorimeter; metabolic rate; shelf life; fresh commodities; food engineering; livsmedelsteknik; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Abstract : Application of Pulsed Electric Field (PEF) treatment on five fresh commodities was analysed for the changes in the metabolic and physiological effects on their shelf life. Treatment parameters were optimised in order to achieve uniform electroporation on the samples, which was analysed by Propidium Iodide staining for the leaf samples. READ MORE

 3. 3. Ingen påvisad förekomst av cetacean morbillivirus hos svenska tumlare

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Elin Axelsson; [2019]
  Keywords : cetacean morbillivirus; paramyxovirus; tumlare; nestad RT-PCR;

  Abstract : Cetacean morbillivirus (CeMV) har sedan 1980-talet påvisats hos ett flertal arter av valar över hela norra halvklotet, däribland tumlare. Viruset kan delas in i flera stammar, däribland Dolphin morbillivirus och Porpoise morbillivirus (DMV respektive PMV). READ MORE

 4. 4. Developing a Virtual Consumer: From Human Skin to FE Modelling

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Author : Viktor Hultgren; Gustaf Svanberg; [2019]
  Keywords : FEM; Skin; Dermis; Motion Capture; Technology and Engineering;

  Abstract : In the 'on-the-go' society of today, the use of single unit beverage packages has increased. Consequently, the interaction between the consumer and the package have also attracted greater interest when trying to gain advantages in a competitive market. READ MORE

 5. 5. Tumör-associerade makrofagers inverkan vid juvertumörer hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Martin Kläschen; [2019]
  Keywords : tumör-associerade makrofager; TAM; makrofager; juvertumör; CMT; hund;

  Abstract : Tumör-associerade makrofager (TAM) är makrofager som under påverkan av tumörceller polariseras mot ett stadie där de frisätter tillväxtfaktorer, cytokiner, kemokiner och enzymer som främjar tumörtillväxt, kärlnybildning, invasion och metastasering. Det har konstaterats att ett högre antal TAM i juvervävnad på hund är associerat med en sämre prognos jämfört med hundar med ett lägre antal TAM. READ MORE