Essays about: "titanium abutment"

Found 3 essays containing the words titanium abutment.

 1. 1. The influence of seating load on internal and marginal fit of a fixed dental prosthesis

  University essay from Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Author : Anna Fridell; Hanna Josefsson; [2015]
  Keywords : Marginal fit; Internal fit; Marginal adaptation; Internal adaptation; Fixed dental prosthesis; FDP; Seating load;

  Abstract : Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur olika axiala tryck och skjuvkrafter påverkade marginal och intern passform i en sexledsbro i titan i överkäkens frontregion.Material och metod: En litteratursökning gjordes för att insamla bakgrundsmaterial. READ MORE

 2. 2. A two-year retrospective evaluation of titanium and cobalt-chromium metal-ceramic fixed dental prostheses

  University essay from Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Author : Jovan Dražić; Miloš Dražić; [2013]
  Keywords : chromium; clinical trial; cobalt; fixed dental prostheses; survival; titanium;

  Abstract : Mål: Målet med den retrospektiva studien var att bedöma den kliniska kvaliteten av metallkeramiska broar i titan-porslin (Ti) och kobolt-krom-porslin (Co-Cr) med en minsta uppföljningstid på två år.Material och metod: 49 patienter behandlades med metallkeramiska broar i Ti och Co-Cr på avdelningen för Oral Protetik på Odontologiska fakulteten i Malmö under perioden 2007-2010. READ MORE

 3. 3. FE analysis and design of the mechanical connection in an osseointegrated prosthesis system

  University essay from Linköpings universitet/Mekanik

  Author : Emelie Magnusson; [2011]
  Keywords : abutment; finite element analysis; gait analysis; implant; Integrum; Morse taper; osseointegration; prosthesis; titanium;

  Abstract : In this master thesis the connection between the two major parts of an osseointegrated prosthesis system for lower limb amputees has been investigated by finite element (FE) analysis. The prosthesis system is developed by Integrum and the current design consists of a fixture, which is integrated in the residual bone, an abutment that penetrates the skin and an abutment screw that holds the parts together. READ MORE