Essays about: "titanium abutment"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the words titanium abutment.

 1. 1. Bond strength between zirconia restoration and titanium abutment after recementation, with different surface treatments.

  University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Author : Amanda Cervenka; Hanna Ekdahl; [2020]
  Keywords : bond strength; recementation; surface treatment; titanium abutment; zirconia;

  Abstract : SAMMANFATTNING Syfte Syftet med studien var att utvärdera hur olika ytbehandlingar på titandistanser inför recementering påverkar bindningsstyrkan hos konstruktionen. Material och metod 30 provkroppar bestående av zirkonia (Z-CAD HTL, Metoxit, Thayngen, Switzerland) adhesivt cementerade (Panavia™ V5, Kuraray Noritake, Tokyo, Japan) till titandistanser (Elos Accurate® Hybrid Base, Elos Medtech, Timmersdala, Sweden) delades in i tre grupper med 10 provkroppar i varje grupp: kontrollgrupp (C), sandblästrade med aluminiumoxid (AA) och skrapningsgrupp (S). READ MORE

 2. 2. Bond strength of zirconia- or polymer-based copings cemented on implant-supported titanium bases

  University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Author : Lisa Hua; Oddbratt Eliann; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Syfte: Syftet med denna in-vitro-studie var att utvärdera bindningsstyrkan mellan zirkonia eller polymerbaserade överkonstruktioner cementerade på implantatstödda titanbasar med olika adhesiva cementsystem samt utvärdera om förbehandling (sandblästring) av polymerbaserade konstruktioner förbättrar bindningsstyrkan. Nollhypotesen är att oberoende av materialval, förbehandling och de olika adhesiva cementsystemen som används kommer det inte att påverka bindningsstyrkan. READ MORE

 3. 3. Is bacterial adherence and biofilm formation different on the surfaces of zirconia compared to titanium abutments? - A systematic literature review

  University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Author : Elsa Andersson; Natasha Heidarjan; [2019]
  Keywords : Implant abutment; Bacterial Adhesion; Zirconium; Titanium;

  Abstract : Bakgrund: Att sätta implantat är ett attraktivt alternativ för att ersätta saknade tänder. Fastän lyckandefrekvensen är hög för implantat är peri-implantit fortfarande en vanlig komplikation. För att periimplantit ska utvecklas måste bakterier fästa på ytan och bilda en biofilm. READ MORE

 4. 4. Impact of peri-implant buccal bone thickness, implant fixture diameter, abutment and/or prosthetic reconstruction material on the accuracy of Cone Beam Computed Tomography to assess peri-implant buccal bone level: an in vitro study in pig jaw

  University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Author : Salman Ahmad; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Abstract Aim: To evaluate the impact of peri-implant buccal bone thickness, implant fixture diameter, abutment material (Titanium Ti, Zirconium Zr) and/or prosthetic reconstruction material (metal ceramic vs ceramic) on the accuracy of Cone Beam Computed Tomography (CBCT) to assess peri-implant buccal bone level. Materials and methods: Titanium implants were inserted into 36 blocks of pig mandible in a way to create variable buccal bone thicknesses groups, each group with 12 blocks; group 1 (0. READ MORE

 5. 5. The influence of seating load on internal and marginal fit of a fixed dental prosthesis

  University essay from Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Author : Anna Fridell; Hanna Josefsson; [2015]
  Keywords : Marginal fit; Internal fit; Marginal adaptation; Internal adaptation; Fixed dental prosthesis; FDP; Seating load;

  Abstract : Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur olika axiala tryck och skjuvkrafter påverkade marginal och intern passform i en sexledsbro i titan i överkäkens frontregion. Material och metod: En litteratursökning gjordes för att insamla bakgrundsmaterial. READ MORE