Essays about: "tjällossning"

Found 4 essays containing the word tjällossning.

 1. 1. Kostnadsjämförelse för tillgänglighet under förfallsperioder genom tjälsäkring av skogsbilväg eller CTI-utrustade virkesbilar

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Simon Viklund; [2015]
  Keywords : tjällossning; rundvirkestransport; vägstandard; bärighet; skogsbilväg;

  Abstract : Kraven på jämna leveranser av rätt råvara i rätt tid ökar ständigt inom svensk skogsindustri. För att säkerställa virkesleveranserna krävs bäriga skogsbilvägar. Detta är ofta ett problem under förfallsperioder, så som vid tjällossning och regniga höstperioder. READ MORE

 2. 2. Geografisk prioritering av CTI-utrustad virkestransportkapacitet

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Magnus Hell; [2011]
  Keywords : tjällossning; rundvirkestransport; vägtillgänglighet;

  Abstract : Previous studies of central tire inflation (CTI) in truck transport of roundwood have shown potential benefits to include more even wood flow and reduced road damage. The greatest benefits are found to be during periods of low bearing capacity such as spring thaw. READ MORE

 3. 3. Två nya trailerkoncept för transport av rundvirke hos Stora Enso : en analys av prestation och flexibilitet

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Madeleine Engdahl; [2008]
  Keywords : transportkapacitet; dragbil; rangerplats; terminal;

  Abstract : The need for roundwood transport capacity vary throughout the year. The need during a period is influenced mainly by the volume transported the period, the number of days during which transport can be carried out, seasonal variations in road conditions and the weight of the roundwood, and the origin of the wood (private forest owners/ forest companies). READ MORE

 4. 4. Planering av väginvesteringar

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Joakim Myhrman; [2007]
  Keywords : Vägrust; väginvestering; GIS; optimering;

  Abstract : The problems around and the planning of wood flow is some of the most complex issues in the forest-sector. The experience and overview of the single employees is crucial for the possibility of correct tactical and economical decision-making. READ MORE