Essays about: "tjuruppfödning"

Found 4 essays containing the word tjuruppfödning.

 1. 1. Det perfekta spaltstallet för slaktungnöt : ett hjälpmedel för framtida nötköttsproduktion i Sverige

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Lukas Danielsson; [2020]
  Keywords : spaltstall; slaktungnöt; effektiv; tjuruppfödning;

  Abstract : Idag är lantbruket en pressad bransch som kämpar med stigande markpriser, dyra maskiner och ständig konkurrens om konsumenternas uppmärksamhet från andra marknader som inte producerar livsmedel på samma villkor som vi i Sverige. Inte minst påverkad av den senast nämnda är nötköttbranschen då stora mängder nötkött importeras och konsumeras. READ MORE

 2. 2. Tjuruppfödning med Åländska förhållanden : en lönsamhetsberäkning för uppfödning av mjölkraskalvar på Åland

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Johan Holmqvist; [2019]
  Keywords : ungtjur; uppfödning; mjölkrastjur; ekonomi; lönsamhet; Åland;

  Abstract : På Åland har en offensiv satsning gjorts för att utöka antalet mjölkkor, vilket medför att även antalet tjurkalvar ökar som det idag inte finns avsättning för. Hushållningssällskapet har tagit initiativ för att undersöka förutsättningarna för en nysatsning på ungnötsuppfödning. READ MORE

 3. 3. Vilket stall är mest ekonomiskt för uppfödning av ungtjurar?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Oskar Andersson; Jonathan Dernerud; [2018]
  Keywords : tjuruppfödning; kostnader; ungnötstall; inhysningssystem; ungnöt;

  Abstract : För att få fram fakta om olika stalltyper som sedan kan användas vid eventuella byggnadsplaner har vi undersökt fördelarna och nackdelarna med att föda upp tjurar i spaltboxstall, liggbåsstall och stall med djupströbädd och skrapad gång ur en ekonomisk men också ur djurvälfärd-synpunkt. I arbetet ingår en litteraturstudie och vi genomförde även en egen studie genom att skicka ut enkäter till lantbrukare som hade erfarenhet av de olika stallen. READ MORE

 4. 4. Inhysningssystem för tjurar : fallstudie

  University essay from SLU/Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

  Author : Anders Magnusson; [2008]
  Keywords : inhysningssystem; tjurar;

  Abstract : It´s important when you are about to build a new stable or just increasing your production that you choose the right housing system and that it fits your own farm. In this study I have put together facts about different housing system for fattening bulls in order to get a clearer picture of witch system is the most suitable for my own farm depending on the conditions I have. READ MORE