Essays about: "tolerance stress plant"

Showing result 11 - 15 of 22 essays containing the words tolerance stress plant.

 1. 11. An agroecological perspective for improving drought tolerance of wheat cultivars for Sweden

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Marwan Mohammed Ismael Alamrani; [2020]
  Keywords : wheat production; drought stress; phenotyping and new technologies;

  Abstract : Drought stress is one of the major abiotic stresses that cause losses in cereal production around the world. Drought stress causes several morphological, physiological, biochemical and molecular transformations in plants. READ MORE

 2. 12. Kalium och magnesium i lantbruksgrödor : deras funktion och inverkan på torkstress

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Maria Weigl; [2019]
  Keywords : gödsling; potatis; näringsämnen; vattenanvändningseffektivitet; vattenbrist;

  Abstract : Framtidens klimat kommer bli mer extremt. För lite nederbörd samt värmeböljor under odlingssäsongen kommer troligen ske oftare vilket påverkar avkastningen för de flesta lantbruksgrödor negativt. Samtidigt kommer världens befolkning öka och det kommer behövas produceras mer mat för den ökande befolkningen. READ MORE

 3. 13. Humussyrornas roll i odlingssystemet : påverkan på växtproduktivitet vid applicering av humussyror

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Philip Juhlin; [2019]
  Keywords : Tillväxtfrämjande bakterier; fulvosyror; organiskt material; rottillväxt; stresstolerans; näringsupptag; growth promoting bacteria; fulvic acids; organic matter; rootgrowth; stress tolerance; nutrient uptake;

  Abstract : Förstöringen av odlingsbar mark orsakas till stor del av jordbruket och är ett hot mot matproduktionen och matsäkerheten. Odlingsbara arealen minskar samtidigt som efterfrågan på mat ökar. För att möta detta behöver odlingssystemens produktivitet öka utan fortsatt markförstöring. READ MORE

 4. 14. Effects of drought and nutrients on growth, morphology and wood anatomy of two genotypes of Salix

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Amanda Jansson; [2015]
  Keywords : Salix vinimalis; Salix schwerinii; biomass production; vessel; water; nutrients;

  Abstract : Due to a growing global population and an increasing welfare in combination with limited resources of fossil fuels and environmental problems may bioenergy be one of the alternatives for a more sustainable energy production. Among others, Salix is used as biological energy source. READ MORE

 5. 15. Impacts of hydropower dams operations on plants : A greenhouse experiment on the response of germination and performance and survival of plant seedlings to direct and indirect effects of hydrological alterations resulting from hydropower dam operations

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Author : Guillermo Guindal Estévez; [2015]
  Keywords : hydropower; riparian; erosion; Sweden; seed; flow alteration.;

  Abstract : This work helps increasing our general understanding of how plants behave under altered hydrological conditions which occur along rivers regulated by hydropower dams. Usually, natural-real environments are highly unpredictable. Consequently, research based on field data becomes challenging and results may contain uncertainty. READ MORE