Essays about: "toolglass"

Found 1 essay containing the word toolglass.

  1. 1. Gaze-supported Interaction with Smart Objects through an Augmented Reality User Interface

    University essay from Malmö högskola/Teknik och samhälle

    Author : Albert Kaaman; Kalle Bornemark; [2017]
    Keywords : augmented reality; gaze tracking; head pointing; microsoft hololens; eye tracker; user interface; toolglass;

    Abstract : Smarta enheter blir allt vanligare och teknologierna de använder blir allt mer avancerade. Som en följd av detta uppstår bekväma och effektiva lösningar till vardagliga problem. En stor mängd sammankopplade smarta enheter leder dock till system som är svåra att förstå och att använda. READ MORE