Essays about: "tornedalingar"

Found 1 essay containing the word tornedalingar.

  1. 1. Platsanknuten konstnärlig gestaltning : vikten av att välja rätt plats för konst i det offentliga rummet

    University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Author : Anna Backman; Sofie Laitamaa; [2022]
    Keywords : Landskapsarkitektur; offentlig konst; platsspecifik konst; tornedalsk konst; gestaltning; social hållbarhet; offentliga rummen; assimileringspolitik; minoritet; Tornedalen; tornedalingar; samverkan; samråd;

    Abstract : Tornedalingar är en svensk minoritet från Tornedalen som ligger i norra Sverige. Under historien har minoriteten utsatts för en assimileringspolitik för att försvenska tornedalingar. Detta har framförallt påverkat användningen av deras språk, meänkieli. READ MORE