Essays about: "total quality management advantages"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the words total quality management advantages.

 1. 1. Optimization of aftermarket logistics with dual supply chains for Sandvik AB

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik; Lunds universitet/Teknisk logistik

  Author : Gopalakrishnan Srinivasan; Akshay Hingmire; [2020]
  Keywords : Technology and Engineering;

  Abstract : Background: Aftermarket logistics is important for a manufacturing company to maintain customer satisfaction in the long run. However, the supply chain set for aftermarket parts is equally crucial as the original equipment. Modification or optimization of the logistics systems for slow-moving aftermarket items is inevitable. READ MORE

 2. 2. An Evaluation of Sourcing Strategies’ Relationship with Software Development Project Performance

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Author : Johanna Strand; Kotlji Shenner; [2020]
  Keywords : Sourcing Strategies; Insourcing; Outsourcing; Global Software Development; Project Performance; Sourcing Strategier; Insourcing; Outsourcing; Global Mjukvaruutveckling; Projekt Performance;

  Abstract : Background: The rapid improvement of technological infrastructure over the past three decades have led to increased connectivity and communication possibilities. This has allowed firms to develop sophisticated firm-specific governance structures with the use of different sourcing strategies. READ MORE

 3. 3. A comparative analysis of the design and use of performance measurement in two Universities - Lund University and Liepaja University

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Liwaalislam Joudeh; Kaspars Sokolovskis; [2017]
  Keywords : Management control; performance measurement systems; public sector; university; Business and Economics;

  Abstract : Title: A Comparative analysis of the design and use of performance measurement in two Universities - Lund University and Liepaja University Seminar date: May 2017 Course: BUSN79 Business Administration Degree Project in Accounting and Finance, 15 credits Authors: Kaspars Sokolovskis & Liwaalislam Joudeh Supervisor: Anna Glenngård Keywords: Management control, performance measurement systems, public sector, university Purpose: The purpose of this thesis is to compare the performance measurement tools and indicators used in both Lund University and Liepaja University and point out to the advantages, disadvantages and challenges in both systems. Methodology: qualitative approach, 2 university cases, semi structured interviews Theoretical Framework/Perspectives: The first part includes a description of the performance measurement approaches 1) Total Quality Management 2) Economic Value Added 3) The Balanced Scorecard. READ MORE

 4. 4. Animal welfare assessment of dual-purpose cattle in Mexico : with focus on health and behaviour

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Linnea Edstam; [2016]
  Keywords : djurvälfärd; Welfare Quality®; dual-purpose; hållbarhet; Mexiko; mjölkkor; nötkreatur; extensiva system; välfärdsbedömning; hälsa; beteende;

  Abstract : Chiapas is the poorest state of Mexico located southeast, with a hot and humid tropical climate and daily socio-economic challenges in rural conditions. The main cattle production system found is extensive dual-purpose production, producing both milk and meat. READ MORE

 5. 5. IT-baserad hemvård av djur med hjärtfel

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Andreas Wahl; [2013]
  Keywords : eHälsa; telehälsa; internet; veterinär; hjärtsvikt; kronisk sjukdom; PetHeart; sjukdomshantering; hund; katt;

  Abstract : Studiens målsättning var att utvärdera om ett internetbaserat system kan användas för att förbättra vården av hjärtsjuka hundar och katter. Detta med huvudsyfte att på ett tidigare stadium kunna upptäcka en hälsoförsämring samt visa om eftersträvad effekt uppnås vid behandling och medicinering av hjärtsvikt. READ MORE