Essays about: "tove"

Showing result 6 - 10 of 225 essays containing the word tove.

 1. 6. Tourism in Protected Areas : A Study of National Parks as Arenas for Sustainable Nature-Based Tourism

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Tove Brynteson; [2023]
  Keywords : National Parks; Nature-Based Tourism; Protected Areas; Sustainable Development; Sustainable Tourism; Tourism Management;

  Abstract : Nature-based tourism (NBT) can be explained as a form of tourism that takes place in some kind of natural area outside one's home. NBT has been one of the fastest-growing forms of tourism worldwide and is believed to continue to grow in the future as well. READ MORE

 2. 7. Att känna in platsen : kroppslig närvaro, strategier och förståelse för landskap

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Tove Rubensson; [2023]
  Keywords : landskapsupplevelser; platsbesök; närvaro; kropp; strategi; sinnlighet; det specifika; konceptuell kunskap; paktivitet; växelverkan;

  Abstract : Den här uppsatsen undersöker kroppslig närvaro över tid och hur detta påverkar landskapsarkitektstudenters förståelse för landskap samt vilka strategier landskapsarkitektstudenter använder sig av för att närma sig landskap. Målet med arbetet är att genom kroppsliga undersökningar av landskap i form av platsbesök utröna ett antal begrepp och strategier som kan vägleda landskapsarkitektstudenter som använder platsbesök som en del i sin praktik. READ MORE

 3. 8. Hårfällor för järv : en studie i alternativa inventeringsmetoder

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Tove Hydén; [2023]
  Keywords : järv; inventering; stora rovdjur; DNA; DNA-inventering; hårfälla;

  Abstract : Järv är ett mytomspunnet djur som vi vet relativt lite om i jämförelse med andra stora rovdjur. Järven tillhör mårddjuren och har en cirkumpolär utbredning i Europa, Asien och Nordamerika. i Skandinavien förekommer den främst kring fjällkedjan men utbredningsområdet ökar. READ MORE

 4. 9. Högbergsgatan 70

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Tove Freiij; [2023]
  Keywords : Stockholm; housing; infill;

  Abstract : My thesis project is an infill housing project in the inner city of Stockholm. I studied and draw existing facades and mapped all potential infill sites in Stockholm as a process method in the beginning of the project. READ MORE

 5. 10. Strategic Spatial Planning in an Evolving Governance Structure : Decolonizing Planning in Namibia

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Author : Tove Söder; [2023]
  Keywords : Namibia; Strategic Spatial Planning SSP ; planning process; decentralization; policy implementation; post-colonial; urban sprawl; spatial planning; strategy implementation; strategy-making;

  Abstract : This research explores the challenges the Namibian government faces in the planning process when implementing policies for strategic spatial planning (SSP). The study considers the entire Namibian planning process which primarily is governed top-down but has since independence adopted policies to decentralize power. READ MORE