Essays about: "trädflytt"

Found 4 essays containing the word trädflytt.

 1. 1. Kunskapsförändringar i svenska trädgårdshandböcker, 1840-1950

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Andreas Sahlqvist; [2018]
  Keywords : trädgårdshandbok; fruktträdsodling; 1840-1950; skötsel; etablering; kunskapsförändringar; trädflytt; konstgödsel; trädgårdshistoria;

  Abstract : “Change of knowledge in Swedish gardening handbooks from 1840 to 1950” is a bachelor thesis in Landscape architecture at the Swedish University of Agricultural Sciences at the location Alnarp. The intent of the thesis is to investigate the knowledge and competence development within gardening handbooks in Sweden during the period of 1840 to 1950. READ MORE

 2. 2. Flytt av stora träd som metod för att bevara gröna kulturmiljöer : med fokus på parkmiljöerna runt Station Haga i Göteborg

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Maria Walter; [2018]
  Keywords : trädflytt; kulturmiljö; park; restaurering; stadsträd; förtätning;

  Abstract : Träden i staden bidrar med högt skattade ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska värden. Trots detta bygger vi successivt bort trädens utrymme då städerna förtätas. Även deras plats i parkerna tas i anspråk för att ge utrymme åt nya funktioner. READ MORE

 3. 3. Naturlik förplantering i en urban skala, för ett långsiktigt dynamiskt Science Village Scandinavia : prototyper för skogslika vegetationsridåer som koncept för ett förbättrat mikroklimat, placemaking och ansvarsfull resurshantering enligt Cradle to Cradle

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Erik Fälth; [2014]
  Keywords : hållbar stadsutveckling; vegetationsbyggnad; vegetationsridå; naturlik skogsplantering; ekologi; urban skog; planteringsprototyper; cradle to cradle; resurshantering; skogsbruk;

  Abstract : I nordöstra Lund planeras forskningsbyn Science Village Scandinavia (SVS). Stora avstånd mellan viktiga noder i området ses tillsammans med hårda vindar som utmaningar vid arbetet med att göra SVS attraktivt och besöksvärt under den långa exploateringstiden. READ MORE

 4. 4. Flytt av träd : motiv, metod och exempel

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Caroline Almqvist; [2012]
  Keywords : Flytt av träd; trädflytt; stadsträd; trädspade; omplantering;

  Abstract : I en ständigt föränderlig stadsmiljö händer det ofta att träd måste tas ner på grund av ombygg- nationer, trots att de egentligen har många år kvar att växa på platsen. Att ta ner uppvuxna träd i förtid är en förlorad investering, både ur ett ekonomiskt och ur ett estetiskt perspektiv. READ MORE