Essays about: "trädgårdsdesign"

Showing result 1 - 5 of 31 essays containing the word trädgårdsdesign.

 1. 1. ”…an astonishingly small space” : en rumslig studie och analys av Villa Gamberaia

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnea Englander; [2020]
  Keywords : Villa Gamberaia; Italiensk renässansträdgård; rumslighet; Catherine Dee; landskapsarkitektur; trädgårdsdesign; privatträdgårdar; trädgårdsrum;

  Abstract : ”…an astonishingly small space” är ett självständigt arbete i landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Studien består av en rumslig analys av den italienska renässansträdgården Villa Gamberaia. Syftet med studien är att hitta inspiration och vägledning till utformningen av dagens privatträdgårdar. READ MORE

 2. 2. Mer än bara blommor : vanliga trädgårdskomponenters effekter på biologisk mångfald

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Larsson; [2020]
  Keywords : trädgård; trädgårdsdesign; trädgårdsskötsel; biologisk mångfald; biodiversitet; urbanisering; pollinatörer; garden; garden design; urban domestic garden; biological diversity; biodiversity; wildlife-friendly gardening; urbanization; pollinators;

  Abstract : Förutsättningar för biologisk mångfald i urbana, privata trädgårdar kan undersökas på flera sätt. I denna litteraturstudie används två olika perspektiv. Ur ett större perspektiv undersöks bland annat trädgårdens roll i landskapet och vilka faktorer som påverkar förutsättningarna för biologisk mångfald i trädgården. READ MORE

 3. 3. Ulf Nordfjell och Ulla Molin : en jämförande studie mellan Nordfjell och Molin: Deras vision och trädgårdar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emelie Svantesson; [2019]
  Keywords : Molin; Nordfjell; trädgård; arkitektur; trädgårdsgestaltning; trädgårdsdesign;

  Abstract : Ulf Nordfjell och Ulla Molin är två framstående arkitekter inom landskap och trädgård. De båda har gestaltat mindre trädgårdar, som är det arbetet fokuserar på. Nordfjells vision inom trädgårdsdesign har i stora drag handlat om att anpassa växtval och design efter platsens förutsättningar och klimat. READ MORE

 4. 4. Villaträdgården som lundmiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Olof Green; [2019]
  Keywords : lunden; den heliga lunden; genius loci; C. Th. Sørensen; landskapsarkitektur; trädgårdsdesign; grove enviroment;

  Abstract : Lunden kan både ses som en vegetationstyp och som en företeelse. Men lunden är svår att få grepp om, hur ser den egentligen ut? Är det en naturlig landskapstyp? Vad är/har varit dess funktion? Varför är lunden ofta sammankopplad till människan som en kultplats. READ MORE

 5. 5. Translating the theory into practice : the collating, comparing and synthesising of foundational recommendations and qualities for restorative garden design

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Sandra Schwarz; [2019]
  Keywords : restorative; restoration; nature; green space; stress; cancer; rehabilitation; design;

  Abstract : The catalyst for this Thesis was a recognised ‘disconnect’ between academic research and landscape architects / designers of restorative green spaces, which was validated by several experts in the field. The need for research to provide tangible recommendations and examples of best practice, in the principle of Evidence-based Design, drove this task. READ MORE