Essays about: "trädgårdsrum"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word trädgårdsrum.

 1. 1. ”…an astonishingly small space” : en rumslig studie och analys av Villa Gamberaia

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnea Englander; [2020]
  Keywords : Villa Gamberaia; Italiensk renässansträdgård; rumslighet; Catherine Dee; landskapsarkitektur; trädgårdsdesign; privatträdgårdar; trädgårdsrum;

  Abstract : ”…an astonishingly small space” är ett självständigt arbete i landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Studien består av en rumslig analys av den italienska renässansträdgården Villa Gamberaia. Syftet med studien är att hitta inspiration och vägledning till utformningen av dagens privatträdgårdar. READ MORE

 2. 2. Gestaltningsförslag av utemiljö vid Villa Roos Park : med stöd av evidensbaserad design i vårdsammanhang

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Åsa Nilsson; [2020]
  Keywords : bekväm design; evidensbaserad design; hälsoträdgård; salutogens; sinnesträdgård; stimulerande design; terapeutisk trädgård; trädgård i vård;

  Abstract : I det här examensarbetet undersöks hur en avgränsad del av utemiljön vid Vardaga Villa Roos Park (i regi av omsorgsföretaget Vardaga, fortsättnings vis benämnt Villa Roos Park), ett särskilt boende för personer med demenssjukdom, kan utvecklas med stöd av EBD, evidensbaserad design av utemiljöer i vårdsammanhang (Bengtsson et al., 2018). READ MORE

 3. 3. Det lilla trädgårdsrummet : en studie med konceptlösningar i hur upplevelsevärdet kan ökas i trädgårdar med begränsad yta

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hanna Lindblad; [2016]
  Keywords : trädgårdsrum; konceptförslag; rumslighet; upplevelsevärde; liten trädgård; designförslag;

  Abstract : Sedan 1980-talet har antalet människor som flyttar till större städer ökat kraftigt vilket lett till stadsförtätning. Detta har i sin tur lett till att boendeytan, och grönytan, per person minskat vilket på sikt kan medföra både klimat och hälsoproblem i städerna. READ MORE

 4. 4. Japansk trädgårdskonst i Sverige : introduktion och inspiration vid gestaltning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gunilla Utter; [2014]
  Keywords : Japansk trädgårdskonst; japanskinspirerade trädgårdar; Ulla Molin; Rudolf Abelin; Sven-Ingvar Andersson;

  Abstract : Det finns stora skillnaderna mellan västvärldens trädgårdstradition och den japanska trädgårdskonsten med sin starka koppling till religion, filosofi och den japanska kulturen. Det gör det komplicerat när vi vill hämta inspiration och applicera den japanska trädgårdskonsten i Sverige. READ MORE

 5. 5. English Arts and Crafts gardens and how they can be modernised in Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kristina Nygren; [2012]
  Keywords : Arts and Crafts movement; sustainable garden; Hidcote Manor; Sissinghurst Castle; Ulla Molin; Ulf Nordfjell; Garden Design; modernisation; hållbar trädgård; trädgårdsgestaltning; modernisering;

  Abstract : The aim with this thesis was to investigate what characterises an English Arts and Crafts garden how they could be modernised in Sweden. My research was limited to 20 weeks of full-time writing and worth 30 ECTS. Through literature studies, interviews and site visits I could analyse my findings which resulted in a concrete garden design project. READ MORE