Essays about: "trädgårdsskötsel"

Found 3 essays containing the word trädgårdsskötsel.

 1. 1. Mer än bara blommor : vanliga trädgårdskomponenters effekter på biologisk mångfald

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Larsson; [2020]
  Keywords : trädgård; trädgårdsdesign; trädgårdsskötsel; biologisk mångfald; biodiversitet; urbanisering; pollinatörer; garden; garden design; urban domestic garden; biological diversity; biodiversity; wildlife-friendly gardening; urbanization; pollinators;

  Abstract : Förutsättningar för biologisk mångfald i urbana, privata trädgårdar kan undersökas på flera sätt. I denna litteraturstudie används två olika perspektiv. Ur ett större perspektiv undersöks bland annat trädgårdens roll i landskapet och vilka faktorer som påverkar förutsättningarna för biologisk mångfald i trädgården. READ MORE

 2. 2. Södermalmsskolan : en fallstudie om hur arbetet med en skolträdgård kan bedrivas idag

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elin Dahl; [2012]
  Keywords : miljö; pedagogik; skolgård; skolträdgård; undervisning;

  Abstract : The purpose has been to, by the means of literature studies and conversation, give landscape architects, teachers or other interested people an increased understanding of school gardens as a phenomenon. One episode in the essay describes school garden’s historical background and how its ideology has changed as the society has developed. READ MORE

 3. 3. Trädgård - en angelägen fråga : Carl Adam von Nolcken, Jordberga gods och trädgårdskulturens främjande i Skåne 1834-1857

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hanne Hansen; [2006]
  Keywords : trädgård; park; trädgårdshistoria; Skånska trädgårdsföreningen; Carl Adam von Nolcken; Jordberga gods; 1800-tal;

  Abstract : Baron Carl Adam von Nolcken was born in 1811. In 1834 he took over Jordberga Estate in the South of Skåne from his father. The estate remained in his possession until his death in 1857. READ MORE