Essays about: "trädgårdsterapi"

Showing result 1 - 5 of 23 essays containing the word trädgårdsterapi.

 1. 1. Psykiatrins park : en hälsofrämjande gestaltning som grundar sig i evidensbaserad design

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Stina K. Jernbäcker; [2021]
  Keywords : Evidensbaserad design; miljöpsykologi; restorativa miljöer; vårdmiljö; rehabiliteringsträdgård; forskning genom design; hälsofrämjande natur; trädgårdsterapi;

  Abstract : I slutet av förra århundradet gjordes stora framsteg inom miljöpsykologin där forskningen visade att kontakten med natur har en rehabiliterande och hälsofrämjande roll i vårdsammanhang. I början av det här århundradet har det uppstått ett nytt forskningsområde, evidensbaserad design, EBD. READ MORE

 2. 2. Naturen som verktyg : naturens roll och användning i naturbaserade interventioner för personer med stressrelaterad ohälsa

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Linnéa Larsson; [2021]
  Keywords : miljöpsykologi; stressrelaterad ohälsa; rehabilitering; naturbaserad intervention; trädgårdsterapi; fascination; aktivitetsbalans; medveten närvaro; naturbaserad mindfulness; environmental psychology; stress-related illness; rehabilitation; nature-based intervention; horticulture therapy; fascination; occupational balance; mindfulness; nature-based mindfulness; fascination; occupational balance; mindfulness; nature-based mindfulness;

  Abstract : Den stressrelaterade ohälsan ökar vilket medför att behovet av lämpliga och effektiva behandlingsformer är stort. Vistelse i naturmiljöer har visat sig ha positiva effekter på såväl vår fysiska som psykiska hälsa, bland annat i form av återhämtning från stress. READ MORE

 3. 3. Att utforma utemiljöer anpassade för LSS-verksamheter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johannes Godsk; [2020]
  Keywords : LSS; miljöpsykologi; trädgårdsterapi; trädgård; sinnesträdgårdar; autism; vårdhistoria;

  Abstract : Huvudsyfte med arbetet är att utreda hur man utformar en god utemiljö för LSSverksamheter. Närmiljön är ytterst viktig för personer som av olika anledningar behöver hjälp i vardagen. Denna grupp har i olika grad en mer begränsad förmåga att ta sig till andra miljöer än den direkta närmiljön. READ MORE

 4. 4. Landskapsarkitekturen bakom galler

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Karin Schedin; [2020]
  Keywords : kriminalvård; fängelseanstalt; fängelse; välgörande grönska; trädgårdsterapi;

  Abstract : I Sverige sitter cirka 4400 personer frihetsberövade på någon av Sveriges fängelser. Frihetsberövandet utgör en belastning för individen och kan utlösa krissituationer med självskadande handlingar som följd. READ MORE

 5. 5. Grön Diakoni : miljö och aktivitet

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Therese Dahlberg; [2020]
  Keywords : grön diakoni; miljöpsykologi; grön rehabilitering; hälsoträdgårdar; trädgårdsterapi; green diaconia; environmental psychology; green rehabilitation; healing gardens; garden therapy;

  Abstract : Detta är en studie om möjligheten att använda gröna rum för verksamhet inom diakoni. Ur ett miljöpsykologiskt perspektiv och i en jämförelse med hälsoträdgårdar studeras hur sådana platser som Svenska kyrkan använder för grön diakoni, idag används och är utformade. READ MORE