Essays about: "trädgårdsväxter"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word trädgårdsväxter.

 1. 1. Vem vill ha ett Gubbäpple? : ett arbete om kunskap kring samt distribution av kultursorter av äpple

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101); SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Alva Hällberg; [2019]
  Keywords : klonarkiv; äpple;

  Abstract : Äpple har en lång odlingstradition i Sverige där olika sorter med åren har spridits i landet, vissa mer lokalt än andra. Äldre äppelsorter har med tiden konkurrerats ut av nya förädlingsresultat, både i de kommersiella odlingarna och i hemträdgårdarna. READ MORE

 2. 2. Trädgårdsväxter på rymmen : en studie av åtgärder för att begränsa spridningen av fyra invasiva främmande växtarter

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Kajsa Boman Lindkvist; [2018]
  Keywords : parkslide; Fallopia japonica; jätteloka; Heracleum mantegazzianum; vresros; Rosa rugosa; jättebalsamin;

  Abstract : Invasiva främmande växter är ett växande globalt problem som innebär ett hot mot biologisk mångfald, kan ge ekonomiska konsekvenser och i vissa fall hälsoproblem för människor. Från början var en del av växterna uppskattade trädgårdsväxter som efterhand letat sig ut från trädgårdar och parker till den omgivande naturen, där några blivit så framgångsrika att de konkurrerar ut inhemsk vegetation. READ MORE

 3. 3. Fritidsodlarens främsta försvar : trädgårdsväxter som skydd mot skadedjur

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Anna Danielsson; [2014]
  Keywords : nyttodjur; skadedjur; attrahera; repellera; trädgårdsväxter; odlingsmiljö; fritidsodling; gröngödsling; companion plants; biological control;

  Abstract : Fritidsodling är ett stort intresse i Sverige och det odlas trädgårdsväxter både för prydnad och för konsumering. Det finns ett stort antal skadedjur som kan förstöra växterna och reducera skörd. Denna litteraturstudie undersöker om det finns trädgårdsväxter som kan påverka skadedjuren negativt. READ MORE

 4. 4. Skuggföredragande växter i trädgård

  University essay from SLU/Horticulture (until 121231)

  Author : Catharina Ullerud; [2010]
  Keywords : skugga; trädgårdsväxter; markförhållanden; temperatur; trädgård;

  Abstract : Detta examensarbete innehåller en beskrivning av växter som under olika förhållanden trivs och kan växa i områden med delvis eller hel skugga. Beskrivningarna av växterna är översiktliga och ämnar inte informera läsaren grundligt om växten utan enbart om enklare fakta för att kunna planera sin trädgård. READ MORE

 5. 5. Nya trädgårdsväxter för ett allt varmare Sverige

  University essay from SLU/Horticulture (until 121231)

  Author : Tobias Jönsson; [2009]
  Keywords : klimatförändring; härdighet; palmer; klimat; exotiska växter;

  Abstract : The aim with this work has been to examine the climate changes and what these has meant, and will mean during the present century, for plants that have not been hardy in Sweden. A lot of new species can probably be grown today in Sweden's most southern parts, due to an increase in the average annual temperature by 1˚C. READ MORE