Essays about: "traditional market"

Showing result 1 - 5 of 1076 essays containing the words traditional market.

 1. 1. Beyond the Crisis: A Safe Haven Analysis : Empirical Insights into the Divergence of Gold and Bonds for Portfolio Hedging

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Anthony Baugi; Eugene Zhang; [2024]
  Keywords : Gold; Bonds; Safe Haven; Hedging; US Treasury; Volatility; Covid; Portfolio Theory; Asset Dynamics; Fiscal Policy; Monetary Policy; Financial Crisis; Asset Management; Risk Management; Portfolio Risk;

  Abstract : Purpose: This thesis investigates the relationship concerning traditional safe haven assets, gold and US 10-year treasury bonds during periods of market instability, specifically during the economic concerns raised by the COVID-19 pandemic. It assesses the hedging and safe haven properties of these assets and their dynamic nature throughout two periods of unconventional monetary and fiscal policy measures by the Federal Reserve & US Congress respectively. READ MORE

 2. 2. Coverage increase in a plant-based BB cream formulation with natural pigments

  University essay from KTH/Kemi

  Author : Leelou Zoé Billot; [2024]
  Keywords : BB cream; Coffee; Coverage; Formulation; KAFFAGE®; BB cream; kaffe; täckning; formulering; KAFFAGE®;

  Abstract : Kaffe Bueno, ett bioteknologiskt start-up-företag dedikerat till framsteg inom naturliga och gröna produkter, fokuserar på att utnyttja den outnyttjade potentialen hos kaffebiprodukter genom grön kemi och bioteknik. Då endast 1% av kaffet används för bryggning, extraherar företaget lösliga och olösliga produkter genom en uppdelning mellan ett oljeutvinning och ett efterföljande vattenuttag, vilket bidrar till att sänka CO2-utsläppen per värde och en cirkulär ekonomi. READ MORE

 3. 3. I sökandet efter en grundton : en reflekterande berättelse om konceptuellt tänkande inom landskapsarkitektur

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emelie Lenning; [2024]
  Keywords : Konceptuell landskapsarkitektur; konceptutveckling; abstraktion; mening; storytelling; estetik; designmetod; designverktyg;

  Abstract : Landskapsarkitekter skulpterar, regisserar och komponerar våra livsmiljöer. Det är ett hantverk som kräver sin penna, sitt öra och ett känsligt sinne. Samtidigt befinner sig landskapsarkitekter i en kontext där en samhällelig utveckling knuffar regin in i stela processer och effektiviserade system (Bornemark 2018). READ MORE

 4. 4. The role of social media in small and medium - sized restaurant businesses : A case study from Östersund, Sweden

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Author : Sameera Prasanna Rodrigo; [2024]
  Keywords : Social media; SMEs; Restaurant business; RBV theory;

  Abstract : Background: Social media has revolutionized the restaurant industry, and it plays a significant role by changing and offering new ways to engage with restaurant customers and build stronger customer relationships, market their products and services, and acquire new customers, manage restaurant reputation, enhance brand awareness, and stay competitive in an increasingly digital world. Even though some restaurants recognize and utilize the potential of social media to deliver the above benefits, still there are some restaurants that have outdated social media accounts or completely inactive in social media. READ MORE

 5. 5. Effective soil organic carbon monitoring in perennial agriculture systems - Sampling protocol development and evaluation

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Maja Holm; [2024]
  Keywords : Physical geography; ecosystem science; soil organic carbon; soil sampling; perennial crops; carbon sequestration; carbon farming; Kernza™; soil organic carbon stock; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Perennial agriculture systems are gaining ground as a more sustainable alternative to conventional annual agriculture, partly for their potential to increase the soil organic carbon (SOC) content. Carbon farming is another hot topic for SOC sequestration, as it creates economic incentives for farmers. READ MORE