Essays about: "trafikklass"

Found 3 essays containing the word trafikklass.

 1. 1. Support for Emulated 5G-System Bridge in a Time-Sensitive Bridged Network

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Shrinish Donde; [2020]
  Keywords : Bounded ultra low latency; Deterministic traffic; Egress port; Multiqueuing; Quality of service; Scheduling; Time Synchronization; Traffic classes; Time aware system; 5G-System bridge; Begränsad ultra låg latens; Deterministisk trafik; Utgångsport; flera köer; servicenivå; schemaläggning; Tid Synkronisering; trafikklass; Tidsmedveten system; systemet med 5G;

  Abstract : Time Sensitive Networking (TSN) defined in the IEEE 802.1 working group, is an important enabler for industrial Internet of things, specifically industry 4.0. 3GPP release 16 specifications includes the 5G system as a logical TSN bridge, thus promoting the integration of 5G technology with TSN. READ MORE

 2. 2. Kontroll av projekterade tjocklekar på sättlager och sätt- och fogmaterialets kornstorleksfördelning i överbyggnader i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Daniel Isgren; [2020]
  Keywords : sättlager; fogmaterial; kornstorleksfördelning; överbyggnad; bärlager; halvelastisk beläggning; naturstenshällar;

  Abstract : Bärlagret är det översta bärande skiktet i överbyggnaden. När ytor belagda med naturstenshällar och markbetongplattor besiktigas används oftast endast okulär observation trots att beställaren har rätt ”utöva den kontroll över entreprenaden som han anser lämplig” (Byggandets kontraktskommitté , 2014). READ MORE

 3. 3. Trafikklasser för markplattor av natursten : förslag till klassificeringstabell

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jonas Hansson; [2006]
  Keywords : natursten; trafikklass; plattor; marksten; gatsten; överbyggnad; beläggningar; dimensionering; klassificering; hårdgjorda ytor;

  Abstract : This report deals with hard surfaces and the factors which are behind the criteria for dimensioning, also dependent on the level, or volume, of traffic. A test was made on slabs of two kinds of natural stone. READ MORE