Essays about: "trafikutformning"

Found 1 essay containing the word trafikutformning.

  1. 1. Utformning för främjandet av fysisk aktivitet och aktiva transportmedel : utformningsprinciper för Rosendals huvudstråk

    University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Author : Lucas Enmarc; [2021]
    Keywords : fysisk aktivitet; aktiva transportmedel; utformningsprinciper; trafikutformning; cykel- och promenadvänlighet; cykel- och gångtrafik;

    Abstract : Samhället har utvecklats till att bli alltmer stillasittande. En trend som är förknippad med flera negativa hälsotillstånd. Trots att livssituationen i stora delar av världen aldrig varit bättre, har antalet människor som lider av livsstilsrelaterade sjukdomar ökat under de senaste decennierna. READ MORE