Essays about: "transaktionsspecifika investeringar"

Found 5 essays containing the words transaktionsspecifika investeringar.

 1. 1. The impact of trade-specific factors on insiders’ excess returns : An evaluation of information asymmetry dynamics in the modern market environment of the Stockholm Stock Exchange

  University essay from KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Author : Oskar Grenmark; Daniel Ohlsson; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : “An insider is a person who by his or her position in the company is regarded to have particularly advantageous possibilities to gain confidential information about the company.” – Finansinspektionen Replicating investment decisions made by insiders is a frequently discussed and studied investment strategy. READ MORE

 2. 2. Franchising as an alternative form of outsourcing : länsförsäkringar Stockholm’s opportunities to expand the franchise concept by including home insurance inspections

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Anna Berge; [2015]
  Keywords : agency theory; franchising; home insurance inspection; inspection cost; insurance; interdependence; Länsförsäkringar; outsourcing; transaction cost theory; transaction-specific investment;

  Abstract : Through the years at the market Länsförsäkringar has built up an organization with a strong brand, great economy and a good customer base, which create a great starting point to build up a franchise chain from. Today there are also two well-developed and successful franchise organizations within insurance and real estate agency. READ MORE

 3. 3. EMV-utvecklingens effekter på mjölkproducenterna : förklaringar utifrån nyinstitutionalistisk teori

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Anna Berge; Charlotte Larsson; [2013]
  Keywords : EMV; mjölk; mjölkproducent; mjölkleverantör; mejeri; dagligvaruhandel; vertikal integration; agentteori; transaktionskostnadsteori; transaktionsspecifika investeringar;

  Abstract : Utvecklingen av egna märkesvaror (EMV) är i framfart i dagligvarubranschen och trenden ser ut att hålla i sig. Denna utveckling har hittills inte varit så framträdande inom just mejeribranschen. Sedan början av 2000-talet har EMV-mejeriprodukterna ökat, då mejerier har gått med på att tillverka EMV-mejeriprodukter åt dagligvaruhandeln. READ MORE

 4. 4. Macedonian dairy farmers and their choice of buyers : a transaction cost approach

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Ana Krstevska; [2008]
  Keywords : dairy farming; institutional environment; institutional arrangements; transaction costs; choice of marketing channel;

  Abstract : The dairy farming in the Republic of Macedonia operates under high uncertainties, where the not well regulated institutional environment creates unsuccessful governance structures. The study aims to indentify the transaction cost factors and household characteristics that influence the farmers' choice of milk marketing channel. READ MORE

 5. 5. Bakomliggande faktorer till vertikal integration mellan dagligvaruhandeln och kött- och charkindustrin : en fallstudie av två företag i vardera bransch

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Maria Rosendahl; Axel Walle; [2006]
  Keywords : kött; chark; integration; dagligvaruhandel; EMV; kontrakt;

  Abstract : Tre stora handelsblock dominerar idag den svenska dagligvaruhandeln. För många av leverantörerna står samhandeln med dessa kedjor för en stor del av omsättningen. Rådande förutsättningar framkallar en sårbarhet hos leverantörerna, eftersom de oftast är beroende av ett fåtal större kunder. READ MORE