Essays about: "transfer farms outside the family"

Found 3 essays containing the words transfer farms outside the family.

 1. 1. Vilka faktorer påverkar matchningsprocessen vid ägarskifte utanför familjen? : en kvalitativ studie av lantbruksföretag i Skåne

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Elinore Einarsson; [2020]
  Keywords : ägarskifte; generationsskifte; matchningsprocess; matchning av parter; lämna över lantbruksföretag utanför familjen; inträdesbarriär lantbruk; förvärva lantbruksföretag; ägarskifte småföretag; förvaltningsprocess; transfer of ownership; succession; matching process; matching of persons; transfer farms outside the family; entrance barrier agriculture; acquire agricultural companies; management process; change of ownership in small business;

  Abstract : Svenskt lantbruk har traditionellt sett efterträtts i nedstigande släktled, men den agrara näringen går mot andra tider. En åldrande lantbrukarkår i samband med att den yngre generationen inte är lika intresserad av att verka på landsbygden medför att många lantbrukare inte vet vem som ska ta över och förvalta vidare lantbruksverksamheten. READ MORE

 2. 2. Generationsskifte utanför släkten

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jesper Englund; Tobias Högborg; [2018]
  Keywords : generationsskifte; ägarskifte; övertag; alternativ; överlåta;

  Abstract : Lantbrukaren är idag en åldrande yrkeskategori där behovet av en efterträdare blir större. Lantbrukaren har två val: att sälja eller att genomföra ett ägarskifte. Traditionellt sker detta ägarskifte inom familjen. READ MORE

 3. 3. Vem är det som kör egentligen? : maskinanvändande och könsroller inom lantbruket : en intervjustudie med kvinnliga lantbrukare

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Stella Andermo; [2010]
  Keywords : jordbruksmaskiner; könsroller; kvinnliga lantbrukare; genus; intervjustudie; teknikanvändande; maskinkunskap;

  Abstract : In this report female farmers use of technical equipment is investigated. There is little research made on this subject in Sweden, therefore this report can be seen as an explorative study. Research makes it clear that machinery, throughout history and even today, has been seen as a male area. READ MORE