Essays about: "transportavstånd"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the word transportavstånd.

 1. 1. Prestationsprognos i drivning utifrån driftsuppföljningsdata

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Erik Osmén; [2019]
  Keywords : Produktivitet; Slutavverkning; Gallring;

  Abstract : There are several good reasons to create mathematical functions that can predict, or forecast, the productivity in logging operations. One of these reasons is that the contractor’s piece rate often is based on the forecasted productivity. There are different methods to generate a model that can forecast the productivity in logging operations. READ MORE

 2. 2. Analys av två olika lastningstekniker med 74-tons ST -rundvirkeslastbilar : ekonomisk analys på effekten av transportavstånd och lastfyllnadsgrad

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Arvid Boberg; [2018]
  Keywords : lastningsteknik; lastningstid; lastfyllnadsgrad; rundvirkesfordon; transportkostnad;

  Abstract : Transporter av träråvara och skogsindustriprodukter med lastbil och järnväg står för ca 22 % av totala inrikestransporterna i Sverige. High Capacity Transports (HCT) har idag fått ökat intresse då dessa innovativa fordon har tagits fram i syfte att minska miljöpåverkan och reducera transportkostnader. READ MORE

 3. 3. Logistical timber yard optimization and customization : A case study of beneficial changes to industrial flow, capacity and volume

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Author : David Wickström; [2018]
  Keywords : wood production industry; logistics; timber yard; sawmill; case study; productivity; trä produktions industri; logistik; timmerplan; sågverk; fallstudie; produktivitet;

  Abstract : The progression of wood processing in Swedish saw mills is growing in a rapid pace which pushes internal resources to the limit. This calls for new and innovative ideas to further the capacity of the production to satisfy both requirements as well as demands. READ MORE

 4. 4. Ekonomi vid användning av en 68-tonsflisbil istället för den traditionella 60-tonsflisbilen

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Isak Forsberg; [2017]
  Keywords : flislastbilar; lastfyllnadsgrad; bränsleförbrukning;

  Abstract : Vid införskaffning av råvara till industrier är 1/3 av den totala kostnaden kopplat till transporter till industri. Dessa transporter släpper även ut stora mängder växthusgaser och för att minska både de ekonomiska kostnaderna och de miljömässiga konsekvenserna av transporter kan en ökning av nyttolasten på lastbilarna vara en väg att gå. READ MORE

 5. 5. Stillestånd för rundvirkesbilar utan kran : en studie i effekter och orsaker till icke-värdeskapande tid

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Ingrid Thelin; [2016]
  Keywords : väntetid; stopptidsregistring; produktionsbortfall; rundvirkestransport; grupptransport; orsaksanalys; logistik; skogstransporter; waiting time; stop-time registration; production shortfall; round timber transport; group transport; analysis of causes; logistics;

  Abstract : Bakgrund: Lönsamheten för rundvirkestransportörer är låg och konkurrensen är hård. Åkerierna drivs mellan prispress från skogsbolagen och minskad efterfrågan från industrierna. READ MORE