Essays about: "transportkostnad"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the word transportkostnad.

 1. 1. The importance of supplier information quality in purchasing of transport services

  University essay from KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap; KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : PYGMALION-ALEXANDROS GORDOS; JONAS BULOVAS; [2018]
  Keywords : supply chain integration; purchasing performance; transport services; information infrastructure; supplier data quality; assessment framework; total cost of ownership; leverantörskejda integration; inköpseffektivitet; transporttjänster; informationsinfrastruktur; leverantörsdatakvalitet; bedömningsmall; totalkostnaden för ägande;

  Abstract : An important prerequisite for successful supply chain integration is the ability to convert data into information combined with structured storing and sharing processes. The purpose of this master thesis is to investigate potential relation between supplier data quality and performance of purchasing of transport services. READ MORE

 2. 2. Analys av två olika lastningstekniker med 74-tons ST -rundvirkeslastbilar : ekonomisk analys på effekten av transportavstånd och lastfyllnadsgrad

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Arvid Boberg; [2018]
  Keywords : lastningsteknik; lastningstid; lastfyllnadsgrad; rundvirkesfordon; transportkostnad;

  Abstract : Transporter av träråvara och skogsindustriprodukter med lastbil och järnväg står för ca 22 % av totala inrikestransporterna i Sverige. High Capacity Transports (HCT) har idag fått ökat intresse då dessa innovativa fordon har tagits fram i syfte att minska miljöpåverkan och reducera transportkostnader. READ MORE

 3. 3. Kan kostnadsbesparingar inom ett logistiksystem även innebära miljöförbättringar? : en fallstudie om förändringar inom logistiksystem

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Sofia Björkén; Elin Bystedt; [2017]
  Keywords : Green logistics; Logistic Outsourcing; Transporters miljöpåverkan; Galderma; Logistiksystem;

  Abstract : I denna uppsats har författarna genomfört en fallstudie vad gäller Galdermas förändring inom sitt logistiksystem. Syftet har varit att undersöka om det finns ett positivt samband mellan att göra kostnadsbesparingar och samtidigt minska sin miljöpåverkan. READ MORE

 4. 4. Geografiska beställningar av virke inom SCA Skogs skogsförvaltning i Västerbotten

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Sofie Lundberg; [2016]
  Keywords : kostnad; avverkning; logistik; planering; transport;

  Abstract : Västerbottens skogsförvaltning inom SCA Skog utformar sin egen avverkningsplanering, vilken benämns ”nuvarande beställningar av virke till mottagningsplatser”. De försöker då att minimera flyttkostnader för avverkningsmaskiner genom att klustra avverkningstrakterna. READ MORE

 5. 5. Kostnadsanalys av transportarbete vid ändrade arbetstider och skiftformer för åkerier som levererar virke till Bravikens Pappersbruk och Sågverk

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Joel Widman; [2015]
  Keywords : arbetstid; rundvirkesfordon; skiftformer; transportkostnad; shift types; transport cost; timber trucks; working hours;

  Abstract : Transportkostnaden för rundvirke utgör cirka 15-25 procent av den totala kostnaden för skogsindustrins virkesanskaffning. Trenden i skogsindustrin är att branschen går mot färre och större produktionsenheter, vilket ställer högre krav på en effektiv virkestransport. READ MORE