Essays about: "trappor"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the word trappor.

 1. 1. Dynamics of staircases : A case study to improve finite element modeling

  University essay from KTH/Bro- och stålbyggnad

  Author : Lisa Andersson; [2017]
  Keywords : staircase; dynamics; natural frequency; vibration analysis; human introduced loads; FE-modeling; trappa; dynamik; egenfrekvens; vibrationsanalys; dynamiska laster; FE-modellering;

  Abstract : Vibrations in staircases have during the last decades become an important issue in design. The main reasons are current architectural trends aiming for innovative, slender and high staircases, together with developments in material properties and building technique, making these aims possible. READ MORE

 2. 2. Fysisk aktivitet och träning hos valpen och den växande unghunden

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sofia Lovén; [2017]
  Keywords : fysisk aktivitet; träning; växande unga hundar; valpar;

  Abstract : I Sverige finns nästan 859 000 registrerade hundar. Ett omdiskuterat ämne är hur mycket en valp eller växande unghund bör röra på sig under uppväxten. En del påstår att hunden bör undvika träning och hårdare fysisk aktivitet innan den är tio månader eller fullvuxen, samt att aktiviteter som trappgång bör undvikas. READ MORE

 3. 3. Två trappor i stadsmiljö : en studie över hur trapporna vid Sergels torg och Uppsala Resecentrum används

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fredrika Orefelt; Anna Rosquist; [2016]
  Keywords : trappa; utemiljö; Gehl; sekundär sittplats; stadsliv;

  Abstract : Trappan är ett stadsbyggnadselement med stor potential att bidra till ett rikt stadsliv. Trappan som konstruktion är dessvärre otillgänglig för rörelsehindrade och anses därför olämplig att rita in i nya projekt. READ MORE

 4. 4. Urban dagvattenhantering med regnträdgårdar : gestaltningsförslag för Gårdsgatan i Norra Djurgårdsstaden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emma Lagerkvist; Sofia Bååth; [2015]
  Keywords : dagvattenbädd; ekologisk dagvattenhantering; Norra Djurgårdsstaden; Rain Garden; regnträdgård;

  Abstract : I Stockholm pågår i dagsläget ett stadsutvecklingsprojekt som kallas Norra Djurgårdsstaden, där visionen är att skapa en hållbar och klimatanpassad stadsdel i världsklass. Stockholms stad har valt att bland annat arbeta med olika former av ekologisk dagvattenhantering i projektet, där en av dessa former är regnträdgårdar. READ MORE

 5. 5. Modelling the impact of sky-bridges on total evacuation for high-rise buildings

  University essay from Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Author : Egzon Haliti; [2015]
  Keywords : Sky-bridges; stairs; total evacuation; evacuation model; Pathfinder; egress; congestion; merging flow; high-rise buildings; tall buildings; human behaviour; risk perception; trappor; samtidig utrymning; utrymningsmodell; utrymning; trängsel; samgående flöden; höga byggnader; människors beteende; riskperception; Technology and Engineering;

  Abstract : This study examines the impact of sky-bridges, as an egress component, on total evacuation of a high-rise building by using an evacuation model named Pathfinder. Five scenarios, with different combination of aspects such as height of the building, number of sky-bridges (and the subsequent inter-distance between them), and people allocation have been simulated. READ MORE