Essays about: "tredimensionell"

Showing result 1 - 5 of 59 essays containing the word tredimensionell.

 1. 1. Liquid-Liquid Phase Separation of HP Lattice Proteins: A Finite-Size Scaling Analysis

  University essay from Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Author : Markus Ernstsson; [2020]
  Keywords : LLPS; Finite-size scaling; Protein droplets; Biomolecular condensates; Monte Carlo; Lattice gas; Multicanonical simulations; Phase diagram; Physics and Astronomy;

  Abstract : Biomolecular condensates are dense droplets of proteins and nucleic acids inside living cells that form through a liquid-liquid phase separation (LLPS) process, in which intrinsically disordered proteins (IDPs) often play an important role. Furthermore, it has been shown that several of these IDPs can form similar droplets on their own. READ MORE

 2. 2. Exploring methods for detecting maize plant density using Structure-from-Motion point clouds

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Albin Tveitan Käppi; [2020]
  Keywords : Physical Geography and Ecosystem analysis; Maize plant density; Structure from Motion; Unmanned Aerial Vehicles UAV ; Photogrammetry; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Sammanfattning Jordens befolkning förväntas öka de kommande årtiondena. Detta kan skapa osäkerhet kring livsmedelsförsörjning och kräver en mer produktiv livsmedelssektor samt metoder för att bedöma tillgång på livsmedel i förhållande till efterfrågan. READ MORE

 3. 3. Catalytic Ozonation with MnOx-CeOx/ γ-Al2O3 for Wastewater Treatment of Textile Effluent

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Wilma Bäckström Nilsson; [2019]
  Keywords : catalytic ozonation; MnOx-CeOx γ-Al2O3; textile effluent; wastewater; AOP;

  Abstract : In China, the textile industry is important for the economy. However, the industry contributes to emissions of organic material and other pollutants. This affects the environment and the quality of life for people and animals. READ MORE

 4. 4. Diagnostic Accuracy of Radiological Methods Regarding Root Resorption of Teeth Neighbouring Impacted Maxillary Canines - A systematic review

  University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Author : Lisa Granberg; Julia Stevens; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Syfte: Syftet med denna studie var att systematiskt granska den vetenskapliga litteraturen gällande diagnostisk tillförlitlighet för röntgenmetoder avseende rotresorption på granntänder till överkäkshörntanden. Material och metod: För att uppnå en systematisk och ett transparant tillvägagångssätt användes PRISMA och CRDs handbok. READ MORE

 5. 5. Morphology Formation from Ternary Mixtures upon Evaporation : a Square Cell Model Approach

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Author : Simon Kronberg; [2019]
  Keywords : Lattice model; Morphology; Ternary mixtures; Monte Carlo method;

  Abstract : We present a novel modelling approach for the morphology formation from ternary mixtures upon evaporation, which takes into consideration two different length scales of the interaction, and further allows for these length scales to be altered. A quantitative study of the interfacial energy hints towards the existence of a mesoscopic regime - further research is needed to verify the validity of this claim however. READ MORE