Essays about: "trelagers gradientsystem"

Found 1 essay containing the words trelagers gradientsystem.

  1. 1. Ovary spheroid formation and quality assessment using two different protocols

    University essay from KTH/Proteinvetenskap

    Author : Nikki Wallius Hiltunen; [2023]
    Keywords : ovary; fertility; spheroid; Biosilk™; three-layer gradient system; äggstock; fertilitet; sfäroid; Biosilk™; trelagers gradientsystem;

    Abstract : Redan innan födseln fastställs kvinnors fertilitet, som karakteriseras av ett begränsat antal äggblåsor, så kallade folliklar. Beståndet av folliklar minskar naturligt med åldern, samtidigt som kvinnors fertilitet beror på deras steroid- och äggproduktion. READ MORE