Essays about: "triage"

Showing result 1 - 5 of 26 essays containing the word triage.

 1. 1. Akuta omvårdnadsåtgärder vid projektilskador hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin De Jong; Nanna Friman; [2020]
  Keywords : akut omvårdnad; djursjukvård; hund; projektilskada; skottskada; trauma; triage;

  Abstract : Hundar med projektilskador utgör en relativt liten patientgrupp i Sverige. Det resulterar i en potentiell risk för att kunskap saknas hos djurhälsopersonal när det gäller det akuta omhändertagandet av dessa patienter, vilket är kritiskt eftersom denna patientgrupp kräver en snabb vård. READ MORE

 2. 2. Triage på smådjursakuten : en enkätstudie om triageskalor och användning av triageprotokoll

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emma Gylesjö; Petra Holmberg; [2020]
  Keywords : akutvård; djuromvårdnad; djursjukskötare; smådjur; standardisering; triage; triageskalor; triagesystem; triageprotokoll;

  Abstract : Triage är en viktig process för att flödet på akutmottagningen ska fungera. Det finns triagesystem beskrivna för smådjur, exempelvis Veterinary Triage List som använder sig av en femgradig färgskala för att sortera patienterna. READ MORE

 3. 3. Impact of Digi-physical Healthcare

  University essay from Lunds universitet/Innovationsteknik

  Author : Erik Wästfelt; Ellen Peber; [2020]
  Keywords : Digi-physical healthcare; Swedish primary care; Digital healthcare platform; Performance evaluation; Medicine and Health Sciences; Technology and Engineering;

  Abstract : In the early days of digitalisation of Swedish healthcare, eDoctors, such as Kry, operated in parallel with traditional primary care. With the rising popularity and benefits of digital services, traditional healthcare is looking into digitalisation options. READ MORE

 4. 4. Automated Triage in Digital Primary Care : Assessing the Potential of Using Multi-Criteria Decision-Making Models

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Christofer Borén; Albin Granell; [2020]
  Keywords : Triage; Healthcare; Primary care; Digital healthcare; Multi-Criteria Decision-Making; Triage; Sjukvård; Primärvård; Digital sjukvård; Multi-Criteria Decision-Making;

  Abstract : The increasing global deficit of healthcare resources makes efficiency improvements in the healthcare industry a complete necessity to assure safe and available healthcare for everyone. Digitalization is expected to play a fundamental role in this transition and digital primary healthcare providers have in recent years developed into a substantial part of the Swedishprimary care sector. READ MORE

 5. 5. Self Service Customer Support of Electric Vehicle Charging Stations

  University essay from KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Author : Tomas Högberg; [2020]
  Keywords : EV charging; troubleshooting; STandUP;

  Abstract : The aim of this master thesis is to develop a suggested methodology for how to use Mavenoid infrastructure to improve customer support of DEFA EV chargers. Mavenoid is a company that helps other companies automate customer support, especially troubleshooting. READ MORE