Essays about: "tribe"

Showing result 1 - 5 of 31 essays containing the word tribe.

 1. 1. Development of a DNA barcode for species identification of tuna

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Author : Clara Nordquist; Jonathan Edwall; Leonora Eriksson; Nelly Mäkinen; Minna Sayehban; Matilda Styfberg; [2022]
  Keywords : Thunnini; D-loop; mitochondrial control region; CR; 16S; ATP8; COII; Cox2; CytB; COI; Cox1; ND2; NADH dehydrogenase 2;

  Abstract : Today, DNA-barcoding with the gene COI is regularly used in the identification of fish. However, this is not an adequate way of identifying species of tuna due to COI lacking sufficient interspecies divergence. This is problematic since fraud and mislabeling are a major concern within the fish and tuna industries. READ MORE

 2. 2. En kvalitativ studie av jakt på råbock under våren

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Christine Aminoff; [2020]
  Keywords : rådjur; naturresurshantering; förvaltning; etik; traditioner; samverkan; konflikt;

  Abstract : För 30 år sedan infördes vårbockjakt som idag innefattar länen Västmanland, Uppsala, Gävleborg, Västernorrland och Västerbotten. Anledningen bakom be-slutet är kärnkraftsolyckan som skedde i Tjernobyl 1986 och innebar att radioaktivt nedfall föll över Sverige och att organismer som exempelvis svampar och lavar sög åt sig nedfallet. READ MORE

 3. 3. Surfing the Instagram Wave : How surf brands can use Instagram to communicate with the surf tribe

  University essay from Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Author : Philipp Sieben; Jean-Michel Ragg; [2020]
  Keywords : Surf Tribe; Tribal Marketing; Consumer Tribes; Social Media; Instagram; Consumer Behaviour;

  Abstract : Background: The communication between brands and customers has shifted fromtraditional media like television to social media. This led to the emergence of social media brand communication. One of the best known and fastest-growing social media platforms is Instagram. READ MORE

 4. 4. How Peaceful is Peaceful? : A Case Study of Intertribal Relations Among South Sudanese Refugees in Maaji II Settlement, Uganda

  University essay from Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Author : Natalie Gammelgaard; [2020]
  Keywords : Refugee; tribe; tribalism; peace; violence; Galtung;

  Abstract : When people flee armed conflict, they often end up in refugee settlements in neighboring countries. In the case of South Sudanese refugees, they will often find themselves living next to people from the opposite side of the conflict. READ MORE

 5. 5. Vildsvinet- ett skadedjur eller en resurs : en studie av fem lantbruksföretag i Mälardalen

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Viktor Ånöstam; [2019]
  Keywords : vildsvin; ekonomi; lantbruk; viltskador; CBA; kvalitativ multikriterieanalys;

  Abstract : Vildsvinet är en nygammal bekantskap i de svenska skogarna. Efter att ha varit utrotad i vilt tillstånd i Sverige under en längre tid skedde ett antal rymningar och frisläppningar från hägn under sjuttio och åttiotalen. READ MORE