Essays about: "triklosan"

Found 1 essay containing the word triklosan.

  1. 1. Veterinärers kännedom om och inställning till användandet av suturmaterial behandlade med triklosan

    University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Author : Axel Brånstrand; [2020]
    Keywords : triklosan; plus-suturer; antibakteriella suturmaterial;

    Abstract : Infektioner i operationssår, s.k. SSI (Surgical Site Infections), är en vanligt förekommande komplikation efter kirurgi på hund och katt. SSI ger ökad risk för mortalitet och lidande för djuret samt en ökad kostnad och känslomässig påverkan på djurägaren. READ MORE