Essays about: "trip to Turkey"

Found 2 essays containing the words trip to Turkey.

 1. 1. The Zazas in Crisis: A qualitative study on the influence of the Turkish political discourse on the Zaza Identity

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Author : JOHANNA ASLAN; [2020]
  Keywords : Zaza; Turkey; Kurdish; identity; nationalism; ethnicity; minorities; exclusion;

  Abstract : Författaren till denna uppsats har under en fältresa till Turkiet gjort en undersökning om Zazas, en mellangrupp människor som ofta faller i den etniska kategorin kurder eller turk, och som där samlade essensiellt akademiskt innehåll och individuella åsikter från lokalbefolkningen som intervjuades. Skälen bakom försummelsen av Zazas och förtrycket mot dem orsakade av Turkiets nationalistiska diskurs utforskas och det lärs ut att när Zazas försummades sitt språk, hade de officiellt uteslutits från hela nationens samhällsstrukturer. READ MORE

 2. 2. How can urban policies address urban agriculture? : The case of Diyarbakir, Turkey

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Canan Candan; [2013]
  Keywords : ;

  Abstract : Urban agriculture, livelihood framework, urban regeneration, planning paradigms, informal settlements, Turkey The study aims to investigate the role of planning policies on integrating urban agriculture in Diyarbakir, Turkey. It is conducted through a case study in the city of Diyarbakir where urban poverty is highly concentrated. READ MORE