Essays about: "tryckta kommunikationskanaler"

Found 2 essays containing the words tryckta kommunikationskanaler.

 1. 1. Kommunikation av klimatfördelar med flervåningshus i trä

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Elin Kvennefeldt; [2018]
  Keywords : boendepreferenser; kommunikationskanaler; konsument; köpbeteende; träbyggnation; communication channels; consumer; housing preferences; purchasing behavior; wood construction;

  Abstract : Jordens befolkning står inför nya utmaningar; klimatförändringar som får stora konsekvenser för både människor och djur, samt en befolkningsökning. I Sverige har befolkningen ökat de senaste åren, och då också behovet av bostäder. Sveriges kommuner beräknar att det kommer påbörjas 91 000 nybyggnader av bostäder under 2018. READ MORE

 2. 2. Har mediebyråer framtidstro på papper som kommunikationsmedel?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Anna Ahlgren ; Moa Olsson; [2012]
  Keywords : Annonsering; reklaminvestering; kvalitativ metod; tryckta kommunikationskanaler;

  Abstract : Sedan introduktionen av nya medier som internet, har tidningsbranschen drabbats hårt med minskande upplagor som följd, både i Sverige och internationellt. Samma scenario kan skönjas för tidskrifterna. READ MORE