Essays about: "trygghet"

Showing result 1 - 5 of 223 essays containing the word trygghet.

 1. 1. Abode - Memories of houses

  University essay from Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Author : Carina Fogde; [2020-07-09]
  Keywords : House; Louise Bourgeoise; Chaharu Shiota; Chaharu Shiota; Efva Lilja; Margaretha Rossholm Lagerlöf;

  Abstract : My exam work is based upon the process of forming Metal, from a concept to finished form, my purpose was to find new ways in my working method and highlight the process, in the theme of Abode- memories from houses. I have focused on the texture of my house and the body of the house. READ MORE

 2. 2. Social integration genom meningsfulla möten i det offentliga rummet : Malmö Stads arbete för en enad stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Bim Byström; [2020]
  Keywords : offentliga rummet; offentliga platser; social integration; segregation; möten; mötesplatser; stadsutveckling; social hållbarhet; Malmö; public space; public places; social integration; segregation; meetings; meeting places; city; social sustainability;

  Abstract : Denna uppsats undersöker huvudsakligen hur Malmö Stad arbetar med det offentliga rummet för att främja meningsfulla möten och social integration. Genom en dokumentstudie och intervju med respondent från organisationen söktes svar på uppsatsens frågeställning. READ MORE

 3. 3. Aktörernas spel om skogens naturvärden : den privata äganderätten och höga naturvärden i svensk skog

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elsa Kinch; [2020]
  Keywords : äganderätt; naturvårdsskydd; skog; intrångsersättning;

  Abstract : Rätten till att äga är en av de mest grundläggande rättigheterna vi har. Enligt Libecap (2003) går den att belysa genom tre ensamrätter som en ägare har över sin egendom. Ensamrätt över användningen, ensamrätt över vinster egendomen genererar och rättigheten att byta eller sälja egendomen. READ MORE

 4. 4. TICaP : Technology Improvement for Care Planing

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : Lovisa Johansson; Jesper Johansson; [2020]
  Keywords : informationsteknologi; kommunikationsteknologi; hemtjänst; vårdeffektivisering;

  Abstract : En stor del utav dagens vårdtagare är äldre personer och majoriteten utav dessa vill kunna bo kvar i det egna hemmet under så lång tid som möjligt. Det som oftast hindrar dem är deras olika behov och funktionshinder som gör att de ständigt är i behov av någon annans hjälp. READ MORE

 5. 5. Gestaltning av löpspår i staden : illustrerat i stadsdelen Veddesta, Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Henry Larsson; Emil Olsson; [2020]
  Keywords : löpning; urbana löpspår; stad; folkhälsa; gestaltning; stadsplanering; landskapsarkitektur;

  Abstract : Plats för fysisk aktivitet och rörelse blir allt mindre i staden på grund av förtätning, som är en rådande trend inom planering i Sverige. Samtidigt ökar stillasittandet hos befolkningen vilket redan är ett allvarligt folkhälsoproblem. READ MORE