Essays about: "trygghet"

Showing result 1 - 5 of 217 essays containing the word trygghet.

 1. 1. Abode - Memories of houses

  University essay from Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Author : Carina Fogde; [2020-07-09]
  Keywords : House; Louise Bourgeoise; Chaharu Shiota; Chaharu Shiota; Efva Lilja; Margaretha Rossholm Lagerlöf;

  Abstract : My exam work is based upon the process of forming Metal, from a concept to finished form, my purpose was to find new ways in my working method and highlight the process, in the theme of Abode- memories from houses. I have focused on the texture of my house and the body of the house. READ MORE

 2. 2. TICaP : Technology Improvement for Care Planing

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : Lovisa Johansson; Jesper Johansson; [2020]
  Keywords : informationsteknologi; kommunikationsteknologi; hemtjänst; vårdeffektivisering;

  Abstract : En stor del utav dagens vårdtagare är äldre personer och majoriteten utav dessa vill kunna bo kvar i det egna hemmet under så lång tid som möjligt. Det som oftast hindrar dem är deras olika behov och funktionshinder som gör att de ständigt är i behov av någon annans hjälp. READ MORE

 3. 3. Digitala skogsbruksplanen i den operativa verksamheten : en fallstudie på den digitala skogsplanens roll i den operativa verksamheten samt attityden gentemot verktyget

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Per Eriksson; [2020]
  Keywords : skogsekonomisk förening; transformering; effektivisering; delprocesser; resurs- och flödeseffektivitet; forest owners association; digital transformation; efficency; subprocesses; resource and flow efficiency;

  Abstract : I de flesta branscher sker idag ett intensivt arbete med att digitalisera sina verksamheter för att undvika att bli omsprungna av konkurrenter. Inom skogsbranschen sker en rad utvecklingsinsatser som drivs av den starka och historiska effektiviseringskulturen som branschen präglas av. READ MORE

 4. 4. Där generationerna möts : en studie om delade utemiljöer mellan äldre och barn

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Vera Shaswar; [2020]
  Keywords : äldre; barn; utemiljö; samverkanshus; förskola; vård- och omsorgsboende; ålderssegregering;

  Abstract : Den här uppsatsen undersöker barns och äldres behov av utemiljöer och huruvida en gemensam utemiljö kan uppfylla båda gruppers behov. I uppsatsen undersöks och presenteras egenskaper i miljön som barn gynnas av i sin lek och utveckling. READ MORE

 5. 5. Östra promenaden : ett stadsläkande promenadstråk i Uppsala med trygghet och trivsel i fokus

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Menzinsky; [2020]
  Keywords : promenadstråk; stadsläkning; trivsel; trygghet; uppsala; överdäckning;

  Abstract : Social fragmentering av städer är ett problem som växer samtidigt som prioriteringen i stadsutveckling ofta fokuserar på annat än det sociala klimatet (Listerborn m.fl. 2014, ss. 7-9). READ MORE