Essays about: "tubuliskada"

Found 1 essay containing the word tubuliskada.

  1. 1. Cystatin C och cylindrar i urin från hundar på intensivvårdsavdelning

    University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Author : Matilda Axelsson; [2021]
    Keywords : Cystatin C; cylindrar; AKI; hund; IVA; tubuliskada; urinmarkör;

    Abstract : Akuta njurskador (AKI) är ett samlingsbegrepp för olika tillstånd som innebär skada på njurarna med akut uppkomst. Många olika etiologier kan ligga bakom AKI hos hund, exempelvis förgiftning, infektion, blödning och sepsis. Njurarnas anatomiska strukturer påverkas olika beroende på vilken eller vilka etiologier som är inblandade. READ MORE