Essays about: "tungrullning"

Found 4 essays containing the word tungrullning.

 1. 1. Stereotypier hos våra vanligaste sällskaps- och produktionsdjur

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Lisa Sohlberg; [2018]
  Keywords : stereotypi; krubbitning; vävning; tungrullning; rörtuggning; svansjagning; slickdermatit; överdrivet slickande; ullsugning;

  Abstract : En stereotypi definieras som ett repetitivt beteende utan tydligt mål eller funktion. Stereotypier ses inte hos vilda djur utan utvecklas endast hos djur i fångenskap, till följd av miljön de hålls i. READ MORE

 2. 2. Beteende som indikator på näringsmässig obalans hos idisslare

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Filippa Larsson; [2014]
  Keywords : idisslare; näringsbehov; näringsmässig obalans; beteende; stereotypier;

  Abstract : Beteende skulle kunna vara en användbar markör för näringsmässig obalans hos idisslare om det finns en motivation hos djuret att kompensera obalansen genom selektivt ätbeteende. Idisslare sägs inneha en ”näringsvisdom” som innebär att de har förmågan att selektera olika sorters växter av varierande näringsinnehåll och toxiner för att möta deras näringsmässiga behov och undvika förgiftning. READ MORE

 3. 3. Inverkan av ensilagets partikelstorlek på beteende och beteendestörningar hos mjölkraskvigor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Felicia Lidback; [2007]
  Keywords : ko; kviga; kvigor; mjölkraskvigor; ensilage; partikelstorlek; beteende; beteendestörning;

  Abstract : Modern milk production have come a long way when it comes to accommodating the nutritional and physiological needs of the animals, but unfortunately the behavioural and psychological needs of cows and heifers are often left unfulfilled. A long time for eating is beneficial for the digestion and also gives the cattle something to do and decreases the risks for developing abnormal behaviours. READ MORE

 4. 4. Fri utfodring av halm som strategi för att förhindra stereotypier hos uppbundna kvigor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Johanna Spets; [2007]
  Keywords : stereotypier; uppbundna; uppbundet; kvigor; utfodring; fri utfodring; halm; halm ad lib; beteendestörningar; salt; förebygga stereotypier; förhindra stereotypier;

  Abstract : At present indoor tethering of dairy cows is still common but is not predicted to take part of modern dairy production. When conducting scientific studies of cattle it is generally necessary to tether the animals to maintain a controlled environment. READ MORE