Essays about: "turism industrin"

Found 2 essays containing the words turism industrin.

 1. 1. Tourism in Norrbotten, Sweden : A better understanding of tourism and its future – from the organizations perspective

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Rebecca Öhman; Karin Sandlund; [2020]
  Keywords : Tourism industry; overcrowding; arctic region; turism industrin; överbefolkat; arktisk region;

  Abstract : The tourism industry is one of the fastest growing industries in the world and the growth of tourism in the northernmost county of Sweden, Norrbotten, has been evident in recent years. With this rapid growth within tourism in Norrbotten, a reflection arises of why tourism is increasing to this extent. READ MORE

 2. 2. Challenges in the Eco-tourism Industry in Santa Teresa, Costa Rica

  University essay from Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Author : Hanna Bengtsson; Felicia Folkeryd; [2017]
  Keywords : Eco-tourism; Limitations; Opportunities; Infrastructure; Sustainable behavior; Santa Teresa Costa Rica ;

  Abstract : Ett visst ansvar medföljer den omfattande inverkan som turism har på den globala omgivningen. Effekterna industrin genererar utökas kontinuerligt på grund av den rådande befolkningstillväxten, globaliseringen och det medföljande ekonomiska välståndet. READ MORE