Essays about: "turism."

Showing result 1 - 5 of 93 essays containing the word turism..

 1. 1. Cooperation and innovation to develop tourism and combat seasonality : A case study of local tourism firms in Geiranger, Norway

  University essay from Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Author : Vendela Beckman; [2020]
  Keywords : tourism; seasonality; innovation; cooperation; development; turism; säsong; innovation; samarbete; utveckling;

  Abstract : This qualitative study describes how local tourism firms in Geiranger, Norway view innovation and cooperation as strategies to develop tourism and combat seasonality. The study examines different approaches to seasonality as well as how the innovation system of a tourism destination can be a way to transition from one to all-season tourism. READ MORE

 2. 2. Towards sustainable communities: Food sharing as an instrument to reduce food waste : An analysis of retailers and consumers in Östersund

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Author : Bente Klüppelholz; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Virtual Reality – a solution for sustainable travel?

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Author : Johanna Lööv; Rickard Lundgren; [2020]
  Keywords : Generation Y; Virtual Reality; sustainable tourism; UTAUT2; virtual tourism; strategic communication; digital communication; Social Sciences;

  Abstract : Denna studie har som syfte att undersöka hur Generation Y, en demografisk grupp som kännetecknas av miljöomtanke, teknologianvändning och resande betraktar den avancerade och multisensoriska kommunikationsformen Virtual Reality (VR) ur ett perspektiv av resande och hållbarhet. Målet är att förstå vilka faktorer som påverkar Generation Y att acceptera och använda VR för resande, samt att undersöka huruvida fenomenet anses vara ett miljömässigt hållbart alternativ till konventionellt resande. READ MORE

 4. 4. Developing a SustainableSupply Chain for Waste Management : A Case Study of Lombok

  University essay from KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Author : Oscar Wiberg; Anton Östblom; [2020]
  Keywords : Waste management; sustainable; developing countries; Lombok; Indonesia; supply chain; investment; sustainability; plastic recycling; Avfallshantering; hållbar; hållbarhet; utvecklingsländer; Lombok; Indonesien; distributionskedja; investeringar; plaståtervinning;

  Abstract : Lombok is an island in Indonesia located next to, and slightly smaller than Bali. The tropical island has the potential tobecome “the next Bali” in terms of tourism and is like many other developing countries, suffering from inadequate solid waste management, as of 2020 only managing 20% of its waste. READ MORE

 5. 5. Vägen till information : hur utformningen av naturum Laponias infart kan styra besöksflöden och minska slitage i skyddad natur

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emma Arvidsson; [2020]
  Keywords : naturresurshantering; landskapsarkitektur; naturvägledning; naturum; turism; gestaltning;

  Abstract : Hur kan gestaltningen av landskapet minska belastningen på skyddad natur? Intresset för att besöka nationalparker ökar, därmed ökar även belastningen på de skyddade naturområdena. Problematiken kring ökat besökstryck och skyddande av natur har lösts på olika sätt globalt. READ MORE