Essays about: "turnover"

Showing result 1 - 5 of 418 essays containing the word turnover.

 1. 1. Register based staff turnover statistics : An evaluation of the Employer declaration at the individual level

  University essay from Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Author : Viktor Törnqvist; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. I stormens öga räcker status quo föga : hur en central aktör i krog- och restaurangbranschen ställer om under extrem kris

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Andreas Lennartsson; Elsa Reuterdahl Svedberg; [2021]
  Keywords : corporate branding; entreprenöriella möjligheter; krishantering; omställning; organisationsförändring;

  Abstract : A company’s external environment consists of external, ever-changning forces that force it to adapt (Mintzberg, 2005). The company’s value network is part of this external environment; the value network is the link between the company and its external environment (Allee, 2000). READ MORE

 3. 3. Markkolets betydelse för åkermarkens bördighet : vilka effekter kan väntas av tillförd biokol och andra kolinlagrande åtgärder

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Karolina Johansson; [2021]
  Keywords : kolcykel; mineraljord; organogen jord; certifiering; mullhalt;

  Abstract : Biokol är en möjlig kandidat till att motverka den höga koldioxidhalten i atmosfären. Genom pyrolysering av biomassa bildas biokol, som är en hårdare inbunden form av kol. Detta gör att biokol bryts ner långsammare. READ MORE

 4. 4. Tax challenges arisen from the digital economy: compliance of the French DST with European Union Law

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Author : Sylvie Coralie Gashi; [2021]
  Keywords : DST; French DST; France; European Union; Turnover taxes; Ability-to-pay principle; Vodafone case C75 18; Tesco Global case C-323 18; Commission v.Poland C-562 19 P; Commission v.Hungary C-596 19 P; State Aid rules; Fundamental Freedoms; Law and Political Science;

  Abstract : In this new era where an important part of the economy is made through digital services, the existing tax laws are lacking and thus gives possibility to base erosion and aggressive tax planning. In response many talked about new ways of taxing this ‘new economy’ but world wide taxation on digital economy is not yet achieved and at the European Union level it is yet not harmonized. READ MORE

 5. 5. Are Swedish Private Equity Firms Better at Creating Value in Swedish Companies?

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Author : Alfred Carlsson; Ted Kennertsson; [2021]
  Keywords : Private equity; Local advantage; Buyouts; Value creation;

  Abstract : We examine whether companies owned by Swedish PE firms are superior in value creation compared to companies owned by foreign PE firms, to identify a potential local advantage. Additionally, we investigate local advantage in more detail by decomposing it into different factors and analyzing these factors individually and how they are interlinked. READ MORE