Essays about: "tvång"

Showing result 1 - 5 of 23 essays containing the word tvång.

 1. 1. To Exercise Coercive Methods in the Name of Libertarianism : An argumentative study of whether and why a proposed libertarian policy tool fails to live up to the libertarian ideals of autonomy

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Author : Joakim Hamberg; [2022]
  Keywords : Nudging; nudge; libertarian paternalism; libertarianism; paternalism; coercion;

  Abstract : År 2003 publicerade Richard H. Thaler och Cass R. READ MORE

 2. 2. Att bygga i och för sin bygd : kooperativa hyresrätters uppkomst och roll i ett svenskt landsbygdssamhälle

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Pernilla Björverud; [2022]
  Keywords : kooperativa hyresrätter; kooperation; bogemenskap; gemenskapsboende; byggemenskap; lokal organisation; bostadsförsörjning på landsbygden;

  Abstract : Studien undersöker vad kooperativa hyresrätter byggda i ideell regi på den svenska landsbygden innebär för sina hyresgäster och sitt lokalsamhälle. Forskningsintresset har kretsat kring frågan om hur vi kan bo och leva på den svenska landsbygden idag och imorgon, och grundar sig i den rådande bostadsbristen i svenska städer och landsbygder. READ MORE

 3. 3. RISK, RESPECT & UNSPEAKABLE ACTS : Untangling Intimate-Sexual Consent through 'Intuitive Inquiry' & 'Agential Realism'

  University essay from Karlstads universitet/Centrum för genusforskning (from 2013)

  Author : Frida Storm; [2021]
  Keywords : Doing; Consent; Communication; Intuition; Somatics; Intimacy; Sex; Sexual; Violence; Negotiation; Coercion; Rape; Legislation; Feminism; Neoliberal; Queer; Fanzine; BDSM; Dance; Performance; Sex Work; Responsibilization; Accountability; Diffraction; Entanglement; Autonomy; Agency; Power; Trauma.; Görande; samtycke; consent; kommunikation; intuition; somatik; intimitet; sex; sexuellt; våld; förhandling; tvång; våldtäkt; lagstiftning; feminism; nyliberalism; queer; fanzine; BDSM; dans; uppträdande; sexarbete; responsibilisering; ansvar; diffraction; entanglement; autonomi; agens; makt; trauma.;

  Abstract : In an attempt to address the issues in research and theory on consent, this thesis explores what consent can be seen as "doing" through an 'Intuitive Inquiry' (Anderson 2011a) and 'Agential Realism' (Barad 2007). Various manifestations of consent appears through: the experience of the researcher, consent research and theory, consent legislation, interviews with professionals in intimate-sexual consent, and, feminist fanzines. READ MORE

 4. 4. Aktörernas spel om skogens naturvärden : den privata äganderätten och höga naturvärden i svensk skog

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elsa Kinch; [2020]
  Keywords : äganderätt; naturvårdsskydd; skog; intrångsersättning;

  Abstract : Rätten till att äga är en av de mest grundläggande rättigheterna vi har. Enligt Libecap (2003) går den att belysa genom tre ensamrätter som en ägare har över sin egendom. Ensamrätt över användningen, ensamrätt över vinster egendomen genererar och rättigheten att byta eller sälja egendomen. READ MORE

 5. 5. Reinforced Concrete Structures Subjected to Imposed Deformations: A Study of Cracking due to Shrinkage in Slab Foundations for Residential Houses

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Author : Henrik Johansson; Martin Heinegård; [2020]
  Keywords : Reinforced concrete structures; nonlinear finite element analysis; crack widths; imposed deformations; shrinkage; foundation slabs; fracture mechanics; Atena 2D; Technology and Engineering;

  Abstract : The need for limiting crack widths in reinforced concrete structures is due to durability, tightness towards gaseous and liquid substances, and for aesthetic reasons. Although concrete cracks at relatively low tensile stresses and can not be avoided, strategies for crack control can be adopted to meet the requirements. READ MORE