Essays about: "tvång"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the word tvång.

 1. 1. RISK, RESPECT & UNSPEAKABLE ACTS : Untangling Intimate-Sexual Consent through 'Intuitive Inquiry' & 'Agential Realism'

  University essay from Karlstads universitet/Centrum för genusforskning (from 2013)

  Author : Frida Storm; [2021]
  Keywords : Doing; Consent; Communication; Intuition; Somatics; Intimacy; Sex; Sexual; Violence; Negotiation; Coercion; Rape; Legislation; Feminism; Neoliberal; Queer; Fanzine; BDSM; Dance; Performance; Sex Work; Responsibilization; Accountability; Diffraction; Entanglement; Autonomy; Agency; Power; Trauma.; Görande; samtycke; consent; kommunikation; intuition; somatik; intimitet; sex; sexuellt; våld; förhandling; tvång; våldtäkt; lagstiftning; feminism; nyliberalism; queer; fanzine; BDSM; dans; uppträdande; sexarbete; responsibilisering; ansvar; diffraction; entanglement; autonomi; agens; makt; trauma.;

  Abstract : In an attempt to address the issues in research and theory on consent, this thesis explores what consent can be seen as "doing" through an 'Intuitive Inquiry' (Anderson 2011a) and 'Agential Realism' (Barad 2007). Various manifestations of consent appears through: the experience of the researcher, consent research and theory, consent legislation, interviews with professionals in intimate-sexual consent, and, feminist fanzines. READ MORE

 2. 2. Aktörernas spel om skogens naturvärden : den privata äganderätten och höga naturvärden i svensk skog

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elsa Kinch; [2020]
  Keywords : äganderätt; naturvårdsskydd; skog; intrångsersättning;

  Abstract : Rätten till att äga är en av de mest grundläggande rättigheterna vi har. Enligt Libecap (2003) går den att belysa genom tre ensamrätter som en ägare har över sin egendom. Ensamrätt över användningen, ensamrätt över vinster egendomen genererar och rättigheten att byta eller sälja egendomen. READ MORE

 3. 3. Reinforced Concrete Structures Subjected to Imposed Deformations: A Study of Cracking due to Shrinkage in Slab Foundations for Residential Houses

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Author : Henrik Johansson; Martin Heinegård; [2020]
  Keywords : Reinforced concrete structures; nonlinear finite element analysis; crack widths; imposed deformations; shrinkage; foundation slabs; fracture mechanics; Atena 2D; Technology and Engineering;

  Abstract : The need for limiting crack widths in reinforced concrete structures is due to durability, tightness towards gaseous and liquid substances, and for aesthetic reasons. Although concrete cracks at relatively low tensile stresses and can not be avoided, strategies for crack control can be adopted to meet the requirements. READ MORE

 4. 4. The impact of stage casting on shrinkage restraint in concrete walls

  University essay from KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Author : Cindy Amjadi; Justyna Melek; [2020]
  Keywords : Concrete; concrete wall; stage casting; shrinkage restraint; cracking; FEM-Design; Betong; betongvägg; gjutetappindelning; krymptvång; sprickor; FEM-Design;

  Abstract : The most used widely material in the construction and industrial industry is concrete. Concrete is a material that has been used for a long time and will remain to do so. Therefore, it is especially important to obtain knowledge of the material’s properties and how it is affected by various conditions. READ MORE

 5. 5. Utvärdering av miljökvaliteter i utemiljö vid barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofia Ahnesjö; [2019]
  Keywords : Trädgårdar i vårdsammanhang; Utemiljö vid vårdinrättningar; evidensbaserad design; barn- och ungdomspsykiatri; hälsoträdgårdar;

  Abstract : Trädgårdar och natur har visat sig ha positiva hälsoeffekter bland annat på stress. Förr var sjukhusets placering viktig med hänsyn till att det skulle finnas tillgång till vacker natur. Inom psykiatrin var trädgårdar och trädgårdsterapi en del av behandlingen och ansågs kunna lindra ångest. READ MORE