Essays about: "types of industrial effects"

Showing result 1 - 5 of 31 essays containing the words types of industrial effects.

 1. 1. Development of a DC Beam Model for the First Prototype of the ESS Virtual Machine

  University essay from Lunds universitet/Kärnfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Author : Benjamin Bolling; [2019]
  Keywords : Particle; Accelerator; Beam; Physics; Science; Virtual Machine; Virtual; Machine; Physics and Astronomy;

  Abstract : The European Spallation Source is currently under construction in Lund, Sweden. Consisting of a linear accelerator delivering an unprecedented 5 MW proton beam to the spallation source, i.e. READ MORE

 2. 2. Colliding Drops in Spray Dryers

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Author : Venkata Kotaiah Shiva Teja Enuguri; Sri Harsha Karra; [2018]
  Keywords : Binary Droplet Collision; Collision Regime Maps; Droplet Dynamics; Image Processing Tool; Spray Dryer.;

  Abstract : Spray drying is a process, which produces powders from the fluid state. This type of process is mostly used in the industrial sector. In this process, a liquid slurry is atomized, forming droplets, which are dried with hot air. READ MORE

 3. 3. Study of industrial environment using Zigbee protocol and modeling industrial noise

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Author : Joan Pallares; [2018]
  Keywords : wireless communciations; sensors; industrial environment; industrial noise;

  Abstract : This thesis is focused on the industrial environment. This study aims to understand the difficulties wireless communications have when performing in these types of environment with a specific standard (and protocol) Zigbee. READ MORE

 4. 4. Enzymatic treatment to increase resistant starch in oat flour : an investigation for industrial use

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Ida Collinius; [2018]
  Keywords : resistant starch; pullulanase; amylopectin; amylose; rapid visco analyser;

  Abstract : Oat has been established as a useful crop hundreds of years ago all over the world. Oat contains starch which are compound polyhedral granules built out of amylose and amylopectin. Some of the starch can be resistant depending on type of crop, grade of maturation etc. READ MORE

 5. 5. Det sista filtret - Gäddfabriken i Kovik : en våtmark för ett friskare Östersjön med förutsättningar för lärande och utforskande

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ru Amanda Winroth; [2018]
  Keywords : våtmark; övergödning; friluftsliv; rekreation; utställningsdesign; ekosystemtjänster; naturvård;

  Abstract : Det här arbetet syftar till att skapa en förbättrande insats för Östersjöns miljö. Genom att begränsa näringsutsläppen till Östersjön och skapa lekmiljöer för kustlevande rovfisk och tillgängliggöra platsen för rekreativa ändamål skapas en dynamisk plats med hög biologisk funktionalitet och höga upplevelsevärden för människan. READ MORE