Essays about: "underag"

Found 1 essay containing the word underag.

  1. 1. Riskfaktorer associerade med pododermatit hos svenska sällskapskaniner

    University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Author : Malin Erkas; Linda Werner; [2019]
    Keywords : Oryctolagus cuniculus; kanin; pododermatit; riskfaktor; ras; kön; ålder; underag; yta; motion;

    Abstract : Pododermatit, trycksår under tassarna, är vanligt hos såväl sällskapskaniner som produktionskaniner. Många studier har gjorts på produktionskaniner, där riskfaktorer i form av underlag, ålder och ursprung har bekräftats. READ MORE