Essays about: "underart"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word underart.

 1. 1. Giraffens underarter : taxonomi och bevarande

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Nina Sjödell; [2017]
  Keywords : giraff; underart; giraffa camelopardalis; hot; bevarande;

  Abstract : Giraffen (Giraffa camelopardalis) är världens högsta däggdjur och ett av Afrikas mest välkända djur. Den lever i Afrika söder om Sahara och trivs bäst i savannlandskap, där den lever av främst blad den plockar med sin långa tunga från i första hand olika typer av akacieträd. READ MORE

 2. 2. Varför är Grevyzebran men inte Grantzebran utrotningshotad?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Olivia Rasmusson; [2014]
  Keywords : Grevyzebra; utrotningshotad; stäppzebra; Grantzebra; Equus grevyi; Equus quagga boehmi; Grevy’s zebra; endangered; plains zebra; Grant’s zebra;

  Abstract : Det finns tre arter zebror i världen – stäppzebra, bergszebra och Grevyzebra. Bergszebran och stäppzebran har dessutom en del underarter. Grantzebran är en underart av stäppzebra som lever i östra Afrika, bl.a. READ MORE

 3. 3. Examination of mycorrhizal associations of Allanblackia stuhlmannii : a tree under current domestication

  University essay from SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Author : Helena Ström; [2013]
  Keywords : Allanblackia stuhlmannii; Symbionts; Arbuscular mycorrhizal fungi; Tree domestication; East Usambara Mountains;

  Abstract : Allanblackia is a tree genus native to humid forests in West, Central and East Africa. Its fruits contain large seeds from which edible high-quality fat can be extracted. READ MORE

 4. 4. Healthier vegetables through temperature stress? : a review of Brassica oleracea

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Anna Enocksson; [2013]
  Keywords : Health ; nutrition; quality; crucifers; Brassica oleracea ; broccoli; Brussels sprouts; cabbage; cauliflower antioxidants; kale; temperature; heat; antioxidants; phytochemicals;

  Abstract : The objective of this report is to present a review of the studies which has been carried out up to days date concerning how temperature affects vegetables physiologically when it comes to their health inducing as well as quality reducing features. The essay therefore starts off with defining what is meant by the terms health promoting and quality reducing features. READ MORE

 5. 5. Förekomsten av salmonella hos reptiler i svenska hushåll samt en jämförelse mellan två selektiva odlingsmedia

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Veronica Orell Vikström; [2012]
  Keywords : Salmonella; reptiler; odling; XLD N; MSRV; RVS;

  Abstract : Salmonellos är en av de viktigaste gastrointestinala infektionerna i världen. Den ger i vanliga fall en okomplicerad gastroenterit hos människor men kan i sällsynta fall spridas i kroppen och leda till allvarlig sjukdom och dödsfall. READ MORE