Essays about: "undergrund"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word undergrund.

 1. 1. Reinforced Concrete Structures Subjected to Imposed Deformations: A Study of Cracking due to Shrinkage in Slab Foundations for Residential Houses

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Author : Henrik Johansson; Martin Heinegård; [2020]
  Keywords : Reinforced concrete structures; nonlinear finite element analysis; crack widths; imposed deformations; shrinkage; foundation slabs; fracture mechanics; Atena 2D; Technology and Engineering;

  Abstract : The need for limiting crack widths in reinforced concrete structures is due to durability, tightness towards gaseous and liquid substances, and for aesthetic reasons. Although concrete cracks at relatively low tensile stresses and can not be avoided, strategies for crack control can be adopted to meet the requirements. READ MORE

 2. 2. Nonlinear analysis of reinforced concrete slab on partially softening ground : Ickelinjär analys av armerad betongplatta på delvis uppmjuknande grund

  University essay from KTH/Betongbyggnad

  Author : Yang Zhou; [2017]
  Keywords : Reinforced concrete slab foundation; Nonlinear analysis; FEM;

  Abstract : Reinforced concrete slabs are a conventional type of foundation that is widely used in residential, commercial and industrial buildings. Most of the slab foundations are constructed directly on the ground without another structural medium in between and some of the slabs are therefore influenced by ground softening. READ MORE

 3. 3. Internal erosion in the pervious foundation of an embankment dam : A case study on the Lossen dam

  University essay from KTH/Vattendragsteknik

  Author : Gabriella Molinder; [2016]
  Keywords : seepage; internal erosion; suffusion; contact erosion; embankment dams;

  Abstract : The Lossen dam is an embankment dam in the Swedish river Ljusnan. The dam is founded on thick layers of stratified glaciofluvial sediments and till. Ever since construction, there have been problems with high pore pressures, large seepage flows and springs downstream of the right part of the dam. READ MORE

 4. 4. Kostnadsjämförelse för tillgänglighet under förfallsperioder genom tjälsäkring av skogsbilväg eller CTI-utrustade virkesbilar

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Simon Viklund; [2015]
  Keywords : tjällossning; rundvirkestransport; vägstandard; bärighet; skogsbilväg;

  Abstract : Kraven på jämna leveranser av rätt råvara i rätt tid ökar ständigt inom svensk skogsindustri. För att säkerställa virkesleveranserna krävs bäriga skogsbilvägar. Detta är ofta ett problem under förfallsperioder, så som vid tjällossning och regniga höstperioder. READ MORE

 5. 5. Effekt av grusmängd och vältning för spårbildning på grusväg

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Oscar Gustafsson; [2015]
  Keywords : GPR; skogsbilväg; virkesbil; FWD; roadscanner; forest road; timber truck;

  Abstract : Nybyggnation och underhåll av skogsbilvägar medför stora kostnader för skogsbruket. Georadar (GPR) är en teknik som kan användas för att läsa av en vägs struktur vilket ger ett möjligt tillvägagångssätt för att reducera kostnader vid upprustning av vägar. READ MORE