Essays about: "underhållskostnad"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the word underhållskostnad.

 1. 1. Cost Structure of IoT Connectivity Services

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Lu Lin; [2019]
  Keywords : Network dimensioning; Cost Structure; IoT; LPWAN; Cellular; WiFi-HaLow; Nätverksdimensionering; Kostnadsstruktur; IoT; LPWAN; Cellular; WiFi-HaLow;

  Abstract : This thesis is a techno-economic study focus on the IoT connectivity service field. It describes the specifications of LPWAN, LPLAN, and Cellular-IoT technologies. READ MORE

 2. 2. Open Source Energy Model for the Electricity Sector of Sri Lanka

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : T.L.B. Attanayaka; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : A long term generation expansion model for the electricity sector of Sri Lanka was developed in this thesis. The model provides the least cost development pathways to cater the future electricity demand within the user defined constraints that need to be adhered. READ MORE

 3. 3. Implementation of Reliability Centered Asset Management method on Power Systems

  University essay from KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Author : Yu Zhang; [2017]
  Keywords : Asset management; Reliability centered maintenance RCM ; Reliability centered asset management RCAM ; Multi-objective optimization; Maintenance optimization; Power system maintenance;

  Abstract : Asset management is getting increasingly important in nearly all fields, especially inthe electric power engineering. It is mainly due to the following two reasons. First isthe high investment cost include the design cost, construction cost, equipment costand the high maintenance cost. READ MORE

 4. 4. Optimal tidpunkt för utbyte av skördetröskor

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Erik Andersson; Eric Larsson; Jakob Rönnholm Håkansson; [2017]
  Keywords : skördetröska; ekonomisk livslängd; läglighetseffekt; maskinkostnad; utbyteskalkyl; teknisk utveckling;

  Abstract : I Sverige uppgick år 2009 lantbrukets totala maskininvesteringar till drygt 6 miljarder kronor, av dessa var 533 miljoner (cirka 8 procent) investeringar i skördetröskor. Skördetröskan är den enskilt största maskininvesteringen på en modern spannmålsgård. Lantbrukare måste ständigt arbeta för att reducera kostnaderna. READ MORE

 5. 5. Separering av gående och cyklister : en studie av Uppsalas, Köpenhamns och Nederländernas arbete för ökad cykeltrafik

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Konrad Kowalik; [2016]
  Keywords : separation; cyklist; fotgängare; framkomlighet; trygghet;

  Abstract : Separering av fotgängare och cyklister har en inverkan på cyklisters framkomlighet och fotgängares upplevda trygghet. Hur separeringen ska utformas beror på situationen. I svenska städer är det vanligt att trafikslagen separeras av en heldragen vit skiljeremsa. READ MORE