Essays about: "underjordiskt landskap"

Found 1 essay containing the words underjordiskt landskap.

  1. 1. Grottan som symbol och upplevelse

    University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

    Author : Hanna Lönnqvist; [2012]
    Keywords : upplevelse; kulturarv; symbol; grotta; kulturhistoria; symbolvärde; underjordiskt landskap; association;

    Abstract : Underjordens landskap är något som intresserar och fascinerar många människor. Grottor lockar till sig turister och utforskare över hela världen. Den har en förmåga att generera flera olika associationer till oss just för sitt starka symbolvärde. READ MORE