Essays about: "ungtjur"

Found 5 essays containing the word ungtjur.

 1. 1. Tjuruppfödning med Åländska förhållanden : en lönsamhetsberäkning för uppfödning av mjölkraskalvar på Åland

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Johan Holmqvist; [2019]
  Keywords : ungtjur; uppfödning; mjölkrastjur; ekonomi; lönsamhet; Åland;

  Abstract : På Åland har en offensiv satsning gjorts för att utöka antalet mjölkkor, vilket medför att även antalet tjurkalvar ökar som det idag inte finns avsättning för. Hushållningssällskapet har tagit initiativ för att undersöka förutsättningarna för en nysatsning på ungnötsuppfödning. READ MORE

 2. 2. Är det möjligt att föda upp ungtjurar i ett stall byggt för mjölkkor? : ekonomiskt, tekniskt och legalt

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Johan Karlsson; Johan Wolf; [2015]
  Keywords : nötköttsproduktion; ombyggnation; mjölkrastjur; ungtjur; lönsamhet;

  Abstract : Det är det idag dålig lönsamhet i den svenska mjölkproduktionen och många lantbrukare tittar på alternativa produktionsgrenar. En typ av produktion där efterfrågan av svenska produkter har ökat är nötköttsproduktion. Det är nödvändigt att öka lönsamheten då många har relativt nybyggda stallar som ännu inte är avskrivna. READ MORE

 3. 3. Möjlighet att uppnå efterfrågad marmoreringsgrad hos nötkreatur vid slakt - enligt svenska produktionsförhållanden

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Louise Ryberg; [2014]
  Keywords : marmorering; nöt; intramuskulärt fett; köttkvalitet;

  Abstract : Efterfrågan på marmorerat kött har ökat i Sverige under de senaste åren. Marmorering är insprängt fett i muskulaturen, intramuskulärt fett, vilket anses vara en god indikator för köttets sensoriska kvalitet. Det insprängda fettet lyfter fram köttets smakämnen, fettet bidrar även till att köttet upplevs som saftigare. READ MORE

 4. 4. Finns det lönsamhet i att föda upp gårdens egna mjölkrastjurar?

  University essay from SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

  Author : Emma Eriksson; [2012]
  Keywords : mjölkrastjur; mellankalv; intensiv ungtjur; lönsamhet; tjurar;

  Abstract : Flera mjölkgårdar säljer idag sina tjurkalvar. Syftet med detta arbete är att se hur lönsamheten ser ut för de uppfödningsmodeller på egenproducerade tjurkalvar som anses vara lämpliga för ett utvalt fallföretag. READ MORE

 5. 5. Läggning och resning hos ungtjurar i liggbås : inverkan av båsfrontsutförande

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Terhi Alanko; [2009]
  Keywords : läggning; resning; båsfront; ungtjur; beteendestudie;

  Abstract : Cattle have a species specific movement pattern when lying down and getting up. They need sufficient space for their heads to perform these movements normally. The aim of this study was to investigate the lying down and getting up behaviour of beef bulls at a Swedish farm operation. READ MORE