Essays about: "unprotected road users"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words unprotected road users.

 1. 1. Stadsgatans utformning : en undersökning av faktorerna som styr gatans utformning och om shared space i en framtida förtätad stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Zara Persson; [2020]
  Keywords : bilsamhället; stadsplanering; gatuutformning; hållbarhet; shared space; förtätning;

  Abstract : I takt med att staden ska bli mer hållbar och urbaniseringen gör att staden förtätas kan nya prioriteringar behöva göras. Hållbara transportmedel så som gående, cykel och kollektivtrafik kan behöva större utrymme i en förtätad stad och bilens framkomlighet kan behöva begränsas. READ MORE

 2. 2. Exploring the attributes relevant to accidents between vehicles and unprotected road users, taking Stockholm as an example

  University essay from KTH/Geoinformatik

  Author : Xutong Ouyang; [2020]
  Keywords : traffic accidents; unprotected road users; traffic flows; spatial analysis; Global Moran’s Index; hot spot analysis;

  Abstract : Traffic accidents is one of the major causes of fatalities and economic loss around the world. Thus, there is an urgent need for a better understanding about the factors that contribute to accidents so that the accidents can be prevented in the future. READ MORE

 3. 3. Traffic safety analysis for cyclists at roundabouts, a case study in Norrköping

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Shengjie Tang; [2018]
  Keywords : Cyclist Safety; Roundabout Designs; Geometric Elements; Safety Assessment; Safety Performance; Traffic Safety;

  Abstract : Cyclists as vulnerable road users are oftentimes unprotected with exposed human body, can fall easily and sustain serious injuries when encountered collisions, especially with motorists. At roundabouts, accident reduction rate for cyclists is rather uncertain or sometimes less favorable compared to other road users (e.g. motorists, pedestrians). READ MORE

 4. 4. Gator för människor : undersökning och utformning av shared space

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Malin Aldén; Hedvig Sack; [2017]
  Keywords : gatuutformning; rörelse; shared space; stadsplanering; stadsrum; vistelse;

  Abstract : Shared space är en plats där skyddade och oskyddade trafikanter delar på samma yta som människor ska bjudas in att vistas och röra sig på. Shared space är enligt oss en intressant planeringsidé, eftersom gatan blir en allt viktigare plats för människan i staden när ökad förtätning leder till mindre ytor för gårdar, parker och torg. READ MORE

 5. 5. Minor field study on traffic safety in Ghana : Pedestrian and cyclist facilities and access in central Accra

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Author : Göran Eriksson; Tobias Davidsson; Pauline Lundgren; [2009]
  Keywords : Unprotected Road Users; Traffic Network; Hawkers; Infrastructure; Encroachment; Lugna gatan;

  Abstract :  This study is an analysis of the traffic situation for pedestrians and bicyclist, unprotected road users, in Accra’s Central Business District. A Swedish method, Calm streets, is used to identify conflicts in the mixed traffic situation. The findings reveal a large amount of conflicts between unprotected road users and motor vehicles. READ MORE